Få 3 gratis tilbud på Vandskade arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Vandskade arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på udbedring af vandskade

Få tilbud på udbedring af vandskade i din bolig

Som husejer kender du sikkert alt til det store ansvar der ligger i et vedligeholde en bolig. Der er rigtig mange faktorer som spiller ind når et hus skal holde en fornuftig stand. Og der er mange opgaver som skal løses hen ad vejen – en husejer har aldrig fri, som man siger. Dertil kommer de uforudsigelige bump på vejen, som kan gøre en hver boligdrøm til et sandt mareridt. Blandt disse finder vi tage, der skal udskiftes fordi tagstenene har løsnet sig, defekt isolering, og så selvfølgelig fugt i mur- og træværk.

Især sidst nævnte er et udbredt problem hos danske boligejere. Vores milde klima til trods kan vejret året rundt byde på store udsving i såvel temperatur som fugtighed. Du kan risikere at væde trænger ind i dit murværk eller under tagspærrene i forbindelse med voldsomt nedbør, og her give anledning til skader i form af eksempelvis frostsprængninger. Og så kan indtrængende fugt skabe gode vækst betingelser for den frygtede skimmelsvamp, som er vanskelig at opdage såvel som nærmest umulig at komme til livs.

En af de største kilder til fugt skader er vandskade, forårsaget af oversvæmmelse. En oversvømmelse kan forekomme som følge af et lækket vandrør, eller i forbindelse med et kraftigt regnskyl. Har dit hus sin beliggenhed i et område hvor grundvands spejlet står højt – for eksempel tæt på eng, mose og lignende – vil du være i risiko zonen for oversvømmelse med vandskade til følge. Det er derfor altid en god idé med forebyggende foranstaltninger, hvis du gerne vi undgå det omkostningstunge og tidskrævende oprydningsarbejde. I det følgende kan du læse mere om hvordan du minimerer risikoen for oversvømmelse og der af følgende vandskade i din kælder.

 

Forebyg oversvømmelse med hjælp fra en autoriseret kloakmester

En af de primære årsager til indtrængende fugt i fundament og sokkel er væde fra omgivelserne. I flere områder rundt omkring i Danmark skal der ikke mange dages regn til førend det går hen og bliver kritisk. Derfor anbefales det at du, såfremt du bor i et af disse områder, får etableret en form for drænværk på din grund. Det kan for eksempel dreje sig om et omfangsdræn eller en faskine, som lægges ned i din have tæt på huset.

Det er en autoriseret kloakmester som forestår nedlæggelse af faskine eller omfangsdræn. Med en kloakmester til hjælp kan du være sikker på at arbejdet bliver udført efter bogen – og at dit hus er optimalt beskyttet mod oversvømmelse. En anden mulighed er at få din kloakmester til at etablere et anlæg til regnvands separation. Dette anlæg sørger for at regnvandet ikke kommer i kloakken, hvilket kan overbelaste denne og føre til oversvømmelse og tilbageløb. Med en kloakseparator ledes regnvandet direkte til nærliggende søer og vandløb, hvilket på én og samme tid aflaster kloak systemerne og styrker vandmiljøet. Hvad du selv kan gøre for at forebygge oversvømmelse er på regelmæssig basis at tjekke tagrender, nedløbsrør og regnfang. Sidst nævnte kan hurtig stoppe til – og skulle dette være tilfældet, bør du sørge for at få det renset op. Også her kan en autoriseret kloakmester være til stor hjælp.

Få 3 gratis tilbud på udbedring efter vandskade

Når skaden er sket – få hjælp til udbedring af vandskade

I tilfælde af meget kraftige regnskyl eller stærk pålandsvind i kystnære områder, kan der hurtigt opstå oversvømmelse eller stormflod. Vand trænger ind ad alle revner og sprækker samt op gennem dræn, afløb, udluftningsriste, lysskakter og andet. Det er nærmest umuligt at gardere sig imod denne situation, som kan have mange grimme følger. Ud over det, at din indbo kan blive ødelagt, kan du også risikere at vandet forårsager skade på husets murværk, træværk, sokkel og fundament.

Har din bolig været udsat for oversvømmelse eller stormflod, er det meget vigtigt at du får udbedret skaderne så hurtigt som overhovedet muligt. Du bør dog slå koldt vand i blodet – så at sige – og ikke selv gå i gang med eksempelvis at flytte rundt på møbler eller andre genstande førend dit forsikringsselskab har fået dokumentation for skadernes omfang. Ellers kan du risikere at der ikke findes dækning for skaderne. En anden grund til at du ikke bør flytte eksempelvis fugtige møbler rundt i huset er at de kan være angrebet af skimmelsvamp. Hvis du flytter møblerne, risikerer du at skimmelsvampens sporer spreder sig til andre steder i boligen. Skimmelsvamp er årsag til mange helbredsmæssige problemer. Samtidig er skimmelsvamp, når først den får fat, rigtig svær at komme af med igen. Derfor handler det om at få tørret vandet op på hurtig og effektiv vis, så svampen ikke får mulighed for at rodfæste sig.

 

Hvem kan hjælpe med at udbrede vandskade i min bolig?

Når du er sikker på at dit forsikringsselskab har fået den nødvendige underretning, bør du kontakte et firma med speciale inden for udbedring af vandskader. Flere entreprenør firmaer med særlig ekspertise inden for renovering står klar til at hjælpe dig med opgaver så som


Total affugtning af hele boligen
Et firma, som har specialiseret sig inden for udbedring af vandskade, vil have de rette remedier til såvel opsugning af vand som hurtig og effektiv affugtning af vægge og gulve.

Oprydning og rengøring
Du kan hos samme firma få hjælp til professionel rengøring efter din vandskade. Det er vigtigt at de berørte rum desinficeres, hvis oversvømmelsen er foranlediget af tilbageløb i kloak rørene, hvorved spildevand er trængt ind i boligen gennem afløbene.

Diverse reparations opgaver
Hos et byggeteknisk entreprenør firma vil du samtidig kunne få professionel håndværksmæssig assistance i forbindelse med reparation af eksempelvis rør og afløb, gulve og etage adskillelser, ødelagt tag samt murværk, fundament og sokkel.

Optørring af beskadiget isolering
Er væde og fugt trængt ind i boligens isolerings materiale, bør du få hjælp til optørring eller udskiftning af dette. Ellers risikerer du at skabe de perfekte livsbetingelser for skimmelsvamp i dine vægge, lofter og gulve.

Som det fremgår, kræves der til dette stykke arbejde mange forskellige typer håndværkere, for eksempel murere, taglæggere, tømrere, VVS folk og kloakmestre. Derfor er det en god idé at tage kontakt til et entreprenør firma, som har kontakt til dygtige folk fra samtlige faggrupper, og som samtidig kan koordinere oprydningsarbejdet således at dette bliver udført helt efter gældende forskrifter.

Indhent gratis tilbud på reparation efter vandskade

Hvad koster det at få udbedret en vandskade i boligen?

Det er ikke helt enkelt at angive en generel pris på udbedring af vandskade. Prisen vil nemlig afhænge af såvel boligens areal som skadens omfang – og ikke mindst hvor meget vand der skal suges op, om der er graverende skader på murværk eller installationer, og om der eksempelvis er behov for at udskifte isoleringen i vægge, lofter og gulve. Du bør ikke gå på kompromis med kvaliteten når du indhenter tilbud på udbedring af vandskade. Det er på ingen måde sikkert at det billigste tilbud er det rette for dig. Du kan risikere at ende med en håndværker som ikke gør arbejdet grundigt nok. Og derfor bør du gøre dig umage i din jagt på det entreprenør firma som kan hjælpe dig med at rette op på boligen efter en vandskade.

 

Hvordan finder jeg den bedste hjælp til udbedring af vandskade?

Når du leder efter den håndværker eller det entreprenør firma, som skal hjælpe dig med alt fra opsugning af vand og optørring af boligen, til reparation af beskadigede elementer, kan du med fordel gå online. Her vil du kunne finde lokale virksomheder som kan hjælpe dig med alle disse opgaver. På den enkelte virksomheds hjemmeside kan du læse om de ydelser firmaet tilbyder sine kunder. Som regel vil du kunne se eksempler på tidligere udført arbejde. Og nogle virksomheder vælger at lade kundernes bedømmelser tale for sig selv.

Du kan også søge efter den pågældende entreprenør virksomhed på en af de mange håndværker portaler på nettet. Her kan du læse tidligere kunders udtalelser om virksomheden – såvel de fuldt tilfredse som de knap så begejstrede af slagsen. På den måde kan du danne dig et indtryk af virksomhedens troværdighed og service.

 

Få gode tilbud på udbedring af vandskade

Du bør altid indhente tilbud fra mere end ét firma, når du leder efter hjælp til udbedring af vandskade. Så kan du få et godt overblik over dine muligheder og virksomhedernes tilbud, både når det gælder prisen og de udbudte ydelser. Du kan her på siden nemt og hurtigt indhente tre uforpligtende tilbud på udbedring af vandskade fra lige så mange uafhængige virksomheder. Du skal blot indtaste dine oplysninger samt information om opgavens art og omfang. Så vil du inden for få arbejdsdage modtage tre gode tilbud på udbedring af din vandskade.

Få 3 gratis tilbud på udbedring efter vandskade i hus, sommerhus eller lejlighed