Få 3 gratis tilbud på Kloakmester arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Kloakmester arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på din kloakopgave- Klik her

Få et godt tilbud på kloakarbejde fra autoriseret kloakmester

Når du står for at skulle bygge om eller til har du brug for gode kræfter til at udføre det håndværksmæssige arbejde. Medmindre du selv er håndværker, er det kun en lille del af dette arbejde du selv kan påtage dig. Det er vigtigt at du har et præcist billede af hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med dit byggeprojekt. Så vil du nemlig få et retvisende billede af hvilke fagfolk du har brug for. Og du vil kunne plotte dem ind i din plan i en rækkefølge som giver mening.

På den måde kan du undgå spildtid, og dermed spare penge. Samtidig slipper du for de ærgrelser som kan opstå på grund af dårlig planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt først at få elektrikeren eller VVS’eren ind over din badeværelse renovering hvis mureren allerede har støbt gulvet – i hvert fald ikke hvis du havde ønsket dig gulv varme. Og skal du bygge helt nyt badeværelse, måske i en tilbygning til din bolig, skal du sørge for at få en autoriseret kloakmester på banen.

 

Hvorfor skal jeg bruge en kloakmester?

Mange boligejere tror at ansvaret for kloak systemerne ligger hos kommunen eller en anden ekstern instans. Men sådan forholder det sig ikke. Bor du i eget hus, er du selv ansvarlig for dit kloak anlæg. Dette gælder såvel de rør der leder spildevand væk fra matrikel som eventuelle dræn og faskiner samt regnvands separatorer og lignende installationer. Derfor bør du have kontakt til en dygtig autoriseret kloakmester, på samme måde det gælder for en elektriker eller en VVS installatør. På den måde er du sikret hurtig hjælp i nødstilfælde. Og i forbindelse med nybyggeri er en kloakmester blandt de første fagfolk som skal bookes.

Få 3 tilbud og find den billigeste kloakmester

Hvad laver en kloakmester?

En kloakmesters virkefelt spænder temmelig bredt, og vedrører generelt alt hvad der har med rør og dræn under huset og haven. Man kan groft sige at en kloakmester tager over hvor VVS’erens arbejde stopper, nemlig der hvor afløb i køkken og bad tilsluttes kloakken. Således kan en autoriseret kloakmester varetage opgaven med oprensning og vedligeholdelse af kloakrør samt fejlfinding på disse. Dette sker ofte ved hjælp af det der kaldes tv inspektion. Her sendes et kamera ind i rørene hvor det nemt og hurtigt kan afsløre tilstopninger, lækager eller måske en skjult rotte invasion.

Bor du i en bolig som ikke er tilsluttet kloak nettet, og er dine sanitære faciliteter derfor tilsluttet en septik tank, er det også en autoriseret kloakmester som forestår tømning af denne. Kloakmesteren tømmer også tanke tilsluttet festival toiletter og lignende, ligesom det er en autoriseret kloakmester der skal tilkaldes hvis det til et nedsivningsanlægs hørende bundfældningsbrønd skal renses for slam.

Der ud over har mange kloakmestre specialiseret sig inden for rottebekæmpelse, hvilket er nærliggende idet det som oftest er i forbindelse med kloak eftersyn at en rotteplage afsløres. Din kloakmester kan opsætte en såkaldt rottespærre, og sørge for at rottefængeren bliver tilkaldt. Endelig kan en kloakmester fungere som projektleder i forbindelse med det indledende jordarbejde når der skal bygges nyt hus, og der i den forbindelse skal anlægges kloak. Det er en kloakmontør som står for etablering af selve anlægget – men det kan sagtens være kloakmesteren som forestår den overordnede entreprise.

 

Hvordan kan en kloakmester hjælpe mig?

Du har som nævnt pligt til at forestå vedligeholdelsen af de til matriklen hørende kloak systemer når du bor i eget hus. Det er dog strengt forbudt for dig selv at rode med kloak anlægget – også selv om der er tale om en akut opstået situation som kræver handling her og nu. Hvis du opdager at det lugter dårligt fra afløbene i din bolig, og det ikke hjælper at rense rørene med afløbsrens, kan det sagtens tænkes at den dårlige lugt stammer fra kloakken. Hvis kloakken er stoppet til, eller der er opstået andre fejl på anlægget, vil der kunne opstå ophobninger af slam. Og i værste fald vil du opleve tilbageløb, det vil sige at kloakvandet stiger op i din bolig gennem afløbet.

I så tilfælde er det godt at have kendskab til en lokal kloakmester med døgnservice. Uanset hvad tid på dagen det er gælder det om at handle hurtigt når kloakken udviser tegn på forstoppelse eller lignende. Skulle der opstå et hul i et kloakrør går der ikke mange dage før din have er forvandlet til en sump – og så kan husets fundament tage skade. En kloakmester kan hurtigt få styr på sagerne, og sørge for at dine kloak systemer atter bliver fejlfri og funktionelle. En dygtig autoriseret kloakmester vil altid sørge for at samtlige kloakrør er renset grundigt op, og at eventuelle lækager er behørigt lappet. Du kan altid indgå en service aftale med din kloakmester som sikrer dig oprensning og eftersyn af kloak systemerne med jævne mellemrum. På den måde kan du sikre dig imod grimme overraskelser og høje regninger for natlig udrykning.

Få 3 gratis tilbud på din opgave 

Lad en kloakmester nedlægge dræn eller foretage kloakseparering

Blandt kloakmesterens andre resort områder er dræning af regnvand og separering af regnvand og spildevand. Har du have, er det en god idé at overveje disse muligheder hvis du gerne vil sikre et tørt miljø i kælderen. Bor du i et område hvor grundvands spejlet står højt, skal der ikke mange millimeter regn til før du risikerer at der opstår skader på husets fundament og sokkel. Du kan også risikere indtrængende eller opstigende vand i kælderen, med fugtskader og skimmelsvamp som mulige konsekvenser.

Her er det en oplagt mulighed at få nedlagt omfangsdræn eller faskine. På den måde kan regnvandet ledes væk fra boligen og til en nærliggende regnvandsbrønd. Med et anlæg til kloakseparering kan du adskille regnvand fra spildevand – for et renere vandmiljø og aflastning af kloak systemet. Før i tiden blev begge dele ledt samme vej, altså ud i kloakken. Men da kloak systemerne ikke har kapacitet til at håndtere denne store mængde vand, giver det bedst mening at adskille spildevand og regnvand. Og her kan din kloakmester også hjælpe.

 

Find den rette kloakmester

Når du leder efter den kloakmester, som skal forestå rensning og eventuel reparation af dine kloak anlæg gennem de næste mange år, bør du først og fremmest vælge en autoriseret en af slagsen. Det er vigtigt at en kloakmester er autoriseret efter alle aktuelle krav og standarder. Så er du nemlig sikker på at dine kloakerings opgaver bliver løst til UG med kryds og slange. På internettet kan du finde adskillige fora og portaler hvor tidligere kunder kan anmelde og bedømme håndværkere. Her kan du med stor fordel læse mere om de eller de kloakmestre du har i kikkerten, og på baggrund heraf beslutte dig for hvem der matcher dine krav bedst. Det er altid en god idé at indhente flere tilbud på kloakmester service. Så kan du vurdere hvilket tilbud der passer dig bedst, og hvilken kloakmester du har størst tiltro til.

Hvad koster en kloakmester?

Prisen på kloakarbejde varierer en del alt efter arbejdet type og omfang samt tidspunktet på dagen med videre. Det er klart at timeprisen for en autoriseret kloakmester er højere hvis kloakfirmaet skal rykke ud midt om natten for at rense og reparere din kloak, end det er for et service eftersyn i dagtimerne. I forbindelse med anlæggelse af nye kloak systemer kan priserne ligeledes variere alt efter opgavens størrelse samt mængden og typen af anvendte materialer. Du vil som regel få et samlet tilbud på denne type kloakarbejde, i hvilket såvel arbejdsløn som materialer og øvrige omkostninger er indregnet.

Her på siden kan du indhente tre skarpe tilbud på kloakarbejde fra tre uafhængige kloakfirmaer. Du skal blot indtaste oplysninger omkring den opgave du ønsker løst – så vender vi hurtigt tilbage til dig med de tre tilbud.

Indhent 3 gratis tilbud - Kloakmester