Få 3 gratis tilbud på Kloakrenovering arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Kloakrenovering arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på kloakrenovering

Find gode tilbud på professionel kloakrenovering

Mange boligejere tror fejlagtigt at det er kommunen der har ansvaret for de kloakrør der løber under matriklen. Men faktisk påhviler ansvaret for rengøring, vedligeholdelse og reparation af disse anlæg alene boligejeren selv. Kommunens ansvar hører op der hvor de offentlige stikledninger slutter til dine kloakrør. Dette kommer desværre ofte som en overraskelse for især nybagte husejere, som pludselig kan befinde sig i en værre kattepine når der går hul på et af rørene eller systemet tilstoppes.

Er du herre i eget hus, bør du således være opmærksom på dette forhold. Du bør sørge for at dine kloakanlæg til hver en tid er i tip top stand. Og er de ved at falde af på den, bør du overveje en decideret renovering.

Få 3 gratis tilbud på renovering af din kloak

Hvem kan renovere kloak rørene som hører til min ejendom? 

Hvis rørene, der forbinder dine VVS installationer til det kommunale kloaksystem, trænger til enten rensning, reparation, udvidelse eller modernisering, skal du have en autoriseret kloakmester på banen. En kloakmester har de rette faglige og erfaringsmæssige forudsætninger for at kunne udføre denne type arbejde. Det er meget vigtigt at du ikke selv forsøger dig med kloakarbejde. For det første er det strengt forbudt for dig som lægmand selv at fifle med de faste kloakanlæg. Efter gældende dansk lov er kloakarbejde forbeholdt en fagperson som har den rette autorisation inden for området.

For det andet vil du ikke have en jordisk chance for at opnå et holdbart resultat uden de rette maskiner og hjælpemidler. Det gælder både rensning og renovering. Og for det tredje kan du risikere at komme noget så grueligt galt af sted. Når du overlader ansvaret for renovering af kloak til en autoriseret kloakmester, følger forsikringsansvaret nemlig med. Det betyder at din kloakmester hæfter for det udførte arbejde, hvilket friholder dig for ansvar.

Hvis du selv begynder at lege gør det selv kloakmester, er det ikke sikkert at din forsikring vil dække de skader, du kan komme til at forårsage i forbindelse med dit klamphuggeri. Og dette gælder såvel for skade på din egen som på andres ejendom. Det kan således godt gå hen og blive en dyr fornøjelse at spare kloakmesteren væk. Derfor skal du have fat på en autoriseret kloakmester når kloakken trænger til en renovering. I det følgende kan du læse mere om hvad en autoriseret kloakmester er, og hvori kloakmesterens arbejdsopgaver typisk består.

 

Hvad laver en kloakmester?

En kloakmester er en fagperson som beskæftiger sig med alt hvad der vedrører kloak systemer, septik tanke og lignende. Det er for eksempel en kloakmester som forestår tømning af mobiltoiletter, som du kender fra festivaler og lignende. Og det er en autoriseret kloakmester som kan hjælpe dig akut hvis kloakanlægget under din matrikel skulle fejle, eksempelvis som følge af tilstopning eller læk. Der ud over har en kloakmester rigtig mange forskellige arbejdsområder som på mere indirekte vis involverer kloakken. Du kan for eksempel få hjælp hos din kloakmester hvis du ønsker at etablere et omfangsdræn eller nedlægge en faskine. En sådan kan afværge skader på dit hus i forbindelse med oversvømmelse forårsaget af kraftige regnskyl som får grundvands spejlet til at stige, hvilket kan føre til overbelastning af rør systemerne.

Det er også kloakmesteren som forestå etablering af regnvands separation. Denne foranstaltning har nogenlunde samme formål, og kan samtidig bidrage til opretholdelsen af et sundt vandmiljø. Endelig kan en kloakmester hjælpe med etablering af det der kaldes for en rottespærre. Rotter er årsag til mange skader på kloaksystemer, hvorfor det er en rigtig god idé at forebygge en rotte invasion. Og her kan en kloakmester altså være til rigtig stor hjælp.

 

Kloakmesterens øvrige arbejdsområder omfatter, men er ikke begrænset til, følgende opgave typer:

1. Projektering, dimensionering og etablering af installationer til spildevand, regnvand og drænvand

2. Projektstyring i forbindelse med større anlægsopgaver

3. Vedligeholdelse og reparation af kommunale kloakanlæg

4. Etablering af samletank eller nedsivningsanlæg, eksempelvis i sommerhusområder

5. Udskiftning og etablering af afløb, højvandslukke, tilbageløbsstop og lignende faciliteter

6. Inspektion – her under TV inspektion – og rensning af kloakker for private, erhvervsdrivende og offentlige institutioner

7. Reparation og renovering af eksisterende kloakanlæg, for eksempel ved hjælp af strømpeforing eller coating

Din kloakmester hjælper gerne med rådgivning omkring kloakføring i forbindelse med nybyggeri. Og så skal der selvfølgelig altid en kloakmester på banen når du skal have sluttet VVS installationer i eventuelle tilbygninger til det eksisterende kloaksystem.

 

Hvornår har jeg brug for en kloakmester?

Du bør altid kontakte en kloakmester hvis du bemærker tegn på at kloak anlægget under din matrikel ikke fungerer optimalt. Det er altid bedre at tilkalde kloakmesteren en gang for meget end en gang for lidt, idet selv den mindste læk på et kloakrør kan have ganske alvorlige konsekvenser. Fejl, tilstopninger eller læk kan for eksempel komme til udtryk ved en konstant dårlig lugt fra afløbene i køkkenet og på badeværelset. Hvis disse ikke skyldes tilstoppede rør, og dermed kan fjernes ved hjælp af afløbsrens, er det bare om at gribe knoglen og få fat på en kloakmester.

Hvis du ikke sørger for at få udbedret eventuelle skader på dine kloakrør, kan spildevandet sive ud i jorden og på kort tid forvandle din have til en ildelugtende sump. Og hvad værre er, kan den øgede væde i jorden føre til øgede fugt skader på husets fundament og sokkel. Er kloakrøret tilstoppet, eksempelvis af grus, slam eller lignende, kan du risikere tilbageløb af det ulækre spildevand, som i så tilfælde vil komme op gennem afløbene. Dette kan have stor betydning for såvel bygningens som for beboernes sundhed. Og derfor bør du med jævne mellemrum få oprenset dit kloak anlæg som et forebyggende tiltag.

Find billig kloakmester nær dig

Lad din kloakmester hjælpe med udskiftning eller renovering af kloakanlæg

Hvis du netop har anskaffet dig en ny bolig, og du er usikker på om de eksisterende kloaksystemer lever op til nutidens krav og standarder, bør du få en kloakmester ind over dit renoverings projekt. Det kan meget vel være at der er plads til forbedringer, og at du vil kunne få et mere velfungerende kloak system med en mere effektiv dræning og bortledning med hjælp fra en kloakmester.

Som nævnt oven for kan en kloakmester hjælpe dig med at finde løsninger, som kan optimere dine kloak anlæg. Det kan for eksempel være at det er en god idé med omfangsdræn, faskine eller regnvands separation. Er der tendens til rotteplage i området, kan kloakmesteren hjælpe dig med at forebygge angreb på dine kloakrør. Og skulle rørene være slidte eller defekte, kan en kloakmester anbefale en renoverings metode – for eksempel strømpeforing eller coating – som kan give rørene en længere levetid.

Endelig kan en kloakmester forestå en fuld udskiftning af kloakanlægget, skulle dette være nødvendigt. Det kan være en mulig løsning hvis anlægget er meget gammelt, eller hvis der endnu ikke er etableret tilslutning til de offentlige kloakledninger og stikledninger. Du behøver således ikke at leve med en gammel septik tank hvis muligheden for tilslutning til kommunale kloaksystemer er til stede.

 

Vælg den rette kloakmester

Når du ønsker hjælp til renovering af kloak, er det altid smart at vælge et kloak firma som residere i nærheden af din bopæl. Når du vælger en lokal kloakmester til dette formål, kan du altid siden hen stole på at kloakmesteren kender dine systemer, og dermed er bedst til at løse opgaver relateret dertil – for eksempel i forbindelse med akut opståede nødsituationer. Lige som det er tilfældet med eksempelvis VVS’eren og elektrikeren, er det en god idé at have et godt forhold til sin kloakmester. Og det er en yderligere grund til at vælge et lokalt firma.

Skulle du have brug for akut hjælp til dine kloakanlæg, er det ligeledes en fordel hvis kloakfirmaet ligger tæt på din adresse. Af samme grund bør du vælge et kloakfirma med døgnvagt. Så kan du nemlig regne med såvel kort reaktionstid som hurtig udrykning, og være garanteret en hurtig løsning på problemet. Du kan med stor fordel indgå en service aftale med dit lokale kloakfirma. Så vil dit kloaksystem blive efterset og renset med jævne mellemrum, samtidig med at eventuelle fejl bliver udbedret.

 

Hvad koster renovering af kloak?

Prisen på kloakrenovering vil i sagens natur afhænge en del af opgavens type, omfang og sværhedsgrad. Der ud over kan prisen svinge en del fra kloakfirma til kloakfirma. Som hovedregel skal du regne med at en kloakmester tager en timepris på omtrent 400 kroner eksklusive moms. Dertil skal du så føje prisen på diverse materialer samt eventuelle risiko tillæg, afhængig af opgavens karakter.

Du bør dog altid udbede dig et samlet tilbud på opgaven. Tilbuddet skal inkludere alt, lige fra timeløn til materialer og udstyr. Så er du sikret mod grimme økonomiske overraskelser undervejs, og ved hvad du har at forholde dig til. Det er smart at invitere kloakmesteren på besøg – især hvis du står for at skulle i gang med et større byggeprojekt. Så vil kloakmesteren nemlig kunne tage opgaven i øjesyn, og måske endda selv komme med forslag og idéer til den optimale rørføring.

 

Få de bedste tilbud på kloak renovering eller reparation

Du bør altid indhente tilbud fra mere end et enkelt kloakfirma. Med tre tilbud på kloak arbejde vil du have et fornuftigt grundlag for at kunne sammenligne de enkelte firmaer på parametre så som priser og services. Her på siden kan du nemt og hurtigt indhente tre uafhængige og 100% uforpligtende tilbud på kloak renovering fra lige så mange kloakfirmaer i dit lokal område. Du skal blot indtaste detaljer omkring projektets omfang og type. Så vender vi inden for få hverdage tilbage med tre gode tilbud på din opgave.

 

Få tilsendt 3 gratis tilbud på kloakrenovering