Få 3 gratis tilbud på Facaderenovering arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Facaderenovering arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på en facaderenovering

Facaderenovering – få de bedste tilbud på forskønnelse af facade

Er du ejer af et hus, for eksempel en villa, et parcelhus, en bungalow eller måske et charmerende bondehus i den gamle stil? Så er du sikker interesseret i at holde facaden både smuk og funktionel. Husets ydermure skal stå model til en del i løbet af alle fire årstider. Selv om det danske klima generelt er mildt og regelmæssigt, og ikke byder på det allermest omskiftelige vejr, kan de til tider barske vejrlig godt udgøre en vis udfordring for bygningen.

Såvel murværk som træværk, sokkel og tag skal kunne holde til større mængder nedbør, strid blæst, svingende temperaturer og bagende solskin. Hvis der blot er de mindste revner i soklen, eller fugerne i huset er helt eller delvist eroderet, kan det få følger for husets sundhed. Der kan meget nemt opstå fugt skader i væggene hvis ydermurene er utætte, da der her er mulighed for indtrængende væde. Hvis boligen ikke er isoleret, enten ved hulmurs isolering eller udvendig facadeisolering, vil der være stor risiko for udvikling af skimmelsvamp som følge af temperatur forskelle som medfører øget tendens til opsamling af kondens vand.

Utætte ydermure vil samtidig kunne føre til store udgifter i forbindelse med varmetab, da varmen siver ud gennem revner og sprækker. Og indeklimaet risikerer at blive direkte sundheds skadeligt, dels på grund af de kolde trækvinde, dels som følge af fugt og svamp. Derfor er det vigtigt at facaden er velholdt, og at der ikke er skader i murværket. Skulle dit hus være af ældre dato, og er der tendens til eksempelvis sætningsskader eller lignende slitage, behøver du dog ikke at fortvivle. Du vil nemlig godt kunne rette op på disse skader med en effektiv facaderenovering.

 

Hvad er en facaderenovering?

Facaderenovering er en fælles betegnelse for tiltag som kan forbedre kvaliteten af husets facade. Med en grundig facaderenovering kan du opnå et smukkere udseende på din bolig, lige som du kan forbedre indeklimaet og nedbringe udgifter i forbindelse med opvarmning af din bolig. Hvis du vælger at lade facaden på dit hus sætte flot i stand vil du ydermere kunne øge værdien af din bolig. Du kan således betragte en facaderenovering som en investering i din ejendom.

Denne investering har hurtigt tjent sig selv hjem, idet du i mange tilfælde vil kunne opnå energitilskud til denne type forbedring, lige som du vil kunne gøre brug af dit håndværkerfradrag i forbindelse med betaling af eventuelle håndværkeres arbejdsløn. Du har flere muligheder når det kommer til renovering og forbedring af facaden.

Blandt de mest kendte former for facaderenovering finder vi

1. Facadepuds og armeringspuds

2. Vandskuring

3. Efterisolering og reparation af fuger samt udskiftning af ødelagte mursten

Det er en god idé på forhånd at beslutte hvilken slags facaderenovering som matcher dine behov bedst muligt. Derfor vil det være smart at få en professionel håndværkers vurdering af facadens beskaffenhed, og rådgivning angående valg af facaderenovering. I det følgende kan du blive klogere på de forskellige typer facaderenovering, og dermed få en idé om hvilken af disse der vil være passende for netop dit hus eller lejlighed.

Få 3 gratis tilbud på en facaderenovering

Facadepuds  – for en flot og ensartet facade

Facadepuds er for dig som ejer et murstenshus hvis murværk har set bedre dage. Hvis du er træt af den murede facade, hvor du ofte skal udskifte defekte mursten eller fuge på ny, kan du overveje at lade denne pudse op med mørtel. Med en facadepuds får du en lækker, glat overflade på husets ydermure. Du slipper for at ærgre dig over løse eller afskallede mursten, grimme fuger og revner i husets sokkel. Du opnår en langt bedre isolerende effekt end ved blot at reparere på murværket. Og du kan helt selv vælge hvilken farve huset skal have.

Når facaden skal pudses op er det vigtigt at diverse skader udbedres først. Den mørtel, som skal udgøre husets nye facade, skal binde optimalt. Derfor nytter det ikke noget at der er løse mursten, dybe revner eller andre graverende skader i murværket. Du bør således altid overlade denne opgave til en faguddannet håndværker, som formår at udføre de indledende øvelser således at resultatet bliver både smukt og holdbart.

 

Giv ydermurene ekstra styrke med armeringspuds

Skal der sættes ind med ekstra forstærkning af boligens ydermure bør du overveje armeringspuds. Armeringspuds, som også kaldes for netpuds, er en særlig teknik som anvendes i forbindelse med facadepuds af boliger hvis murværk trænger til en hjælpende hånd. Armeringspuds udføres ved hjælp af et såkaldt armeringsnet. Et armeringsnet er typisk fremstillet af glasfiber, og anvendes som forstærkning af det pudslag som påføres facaden.

Ved armeringspudsning påføres først et lag grovpuds, som skal fungere som underlag for først armeringsnettet, siden slutmørtel og derpå et afsluttende pudslag – eventuel med indfarvet mørtel. Du får en stærk facade som er modstandsdygtig over for vind og vejr, og som ikke kræver den helt store vedligeholdelse.

 

Vandskuring – et let alternativ

En anden måde hvorpå du kan få en flot facade kaldes for vandskuring. En vandskuring er for dig hvis hus’ facade egentlig ikke har lidt de store skader, men måske tager sig nusset og snusket ud som følge af partikel forurening eller slitage fra vejr og vind. Denne slitage kan nemlig gøre såvel mursten som fuger særdeles sårbare over for udefra kommende trusler, for eksempel i form af indtrængende fugt, murbier og lignende. Hvis du ikke gider at skulle gennemgå murværket minutiøst hvert eneste år, kan en vandskuring være en god idé.

Vandskuring, også kaldet filtsning, er en løsning som hører under kategorien ”tyndpudsning”. Dette indebærer at vandskuringen ikke har den helt store isolerende effekt. Ejheller har en vandskuring nogen forstærkende virkning på konstruktionen, hvilket du bør være opmærksom på hvis du overvejer en vandskuring. Du bør vælge en vandskuring hvis du primært af æstetiske årsager ønsker at dække murværket med et forseglende lag af pudse som kan beskytte dette mod frost, fugt, murbier og så videre. Lige som det er tilfældet med facadepuds og armeringspuds kan du i forbindelse med en vandskuring vælge indfarvet mørtel til formålet.

Til en vandskuring anvendes en særlig form for mørtel, som lægges direkte på murværket hvorefter der skures med en våd mursten og sluttelig børstet med en kalk kost. Resultatet er et tyndt lag mørtel i et ensartet lag, hvor igennem man kan ane murstenenes konturer. Det er altid tilrådeligt at lade en dygtig murer udføre arbejdet med vandskuring af husets facade. På den måde er du garanteret et holdbart resultat og en 100% dækkende vandskuring.

 

Efterisolering af facaden – en god investering

En af de mere omfattende former for facaderenovering er efterisolering. Hvis du ikke har mulighed for at hulmursisolere, fordi husets ydermure ikke er forsynet med hulrum til dette formål, er udvendig isolering af huset en oplagt mulighed. Ved udvendig isolering påmonteres islerings materialet direkte på husets ydervægge. Forud for dette stykke arbejde bør murværket og træværket tjekkes grundigt for revner og skader samt eventuelle tegn på indtrængende fugt, for eksempel i form af svamp. Derfor opsættes det isolerende lag, og facade pudses op så den får et smukt og ensartet udtryk.

En facadeisolering er, i forhold til eksempelvis en vandskuring, en temmelig stor operation. Til gengæld får du en 100% tæt facade, hvormed du kan forhindre varmespild og dermed spare mange penge på længere sigt. Det er således virkelig værd at overveje en udvendig isolering af huset hvis dette er af ældre dato.

 

Reparation af murværket, her under fuger og mursten

Hvis murværket i dit hus ikke lider af alvorlige skader, men måske blot fremstår lidt vejrbidt, er det en mulighed at reparere på det. I mange tilfælde vil det være fuldt ud tilstrækkeligt blot at give murværket en overhaling med en fugepistol og en murske – eller måske skifte enkelte mursten (subsidiært disses skaller) ud med nye af slagsen. Fugerne i huset er som oftest de første til at ryge sig en tur når murværket bliver slidt. Du bør med jævne mellemrum tjekke fugerne for at se om de er smuldret. Er dette tilfældet, bør du faktisk få repareret fuger i samtlige samtlige ydervægge ad én omgang. Så er du sikker på at de holder, og at dit murværk kan tåle endnu en sæson med nedbør, blæst og hårde frostgrader.

Murstenene kan også nedbrydes over tid. Når en mursten bliver slidt, vil det typisk være den hårde, brændte overflade, som kaldes skallen, der begynder at smuldre. Så er det tegn på at stenen skal skiftes. Og i den forbindelse er det ligeledes en god idé at få fat på en kompetent murer. Her på siden kan du nemt og hurtigt kontakte tre forskellige murerfirmaer med henblik på at indhente uforpligtende tilbud på facaderenovering. Uanset om du skal have udført en facadeisolering, eller i du blot skal have nye fuger i huset, vil du inden for få hverdage modtage tilbud på opgaven.

Få 3 gratis tilbud på facaderenovering