Få 3 gratis tilbud på Snerydning arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Snerydning arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på snerydning

Find det bedste tilbud på snerydning

Når vinteren nærmer sig, ser de fleste boligejere med gru frem til at skulle stå op hver eneste morgen og skovle sne. De helt store snefald har det nemlig med at ske i ly af nattens mulm og mørke. Selv om den ganske jomfruelige sne, som dækker haven og alle dens træer og buske, er et smukt syn, er det knap så romantisk at skulle ud og fatte skovl og kost før en vis herre får sko på. Det er desværre nødvendigt, idet reglerne for private boligejere foreskriver at man har pligt til at forebygge glatføre i sin indkørsel og på fortovet foran boligen.

Snefald skal ryddes før klokken syv – og der skal saltes således at der ikke opstår isslag. Dette gælder såvel for husejere som for boligforeninger i etageejendomme samt private erhvervsdrivende, for eksempel butiksejere som har butik ud til offentligt fortov. I det følgende kan du blive klogere på hvorledes du kan undgå denne trælse opgave med hjælp fra et snerydningsfirma. Du kan læse mere om hvad en snerydder kan tilbyder. Og du kan danne dig et overblik over hvad snerydning koster.

Få 3 gratis tilbud på snerydning

Snerydning for private boligejere

Er du herre i eget hus, skal du være opmærksom på at du selv er 100% ansvarlig for at der bliver ryddet sne eller saltet på fortovet foran din bolig og i din indkørsel. Ellers kan du blive pålagt at betale erstatning hvis en forbipassende falder. Og det er på ingen måde sikker at skraldemanden vil afhente dine containere hvis de er sneet inde, eller hvis der er risiko for at glide. Når der falder sne i mængder, der kan udgøre en risiko eller et fare moment, skal sneen skovles væk med det samme. Det er ikke kun din egen indkørsel der skal skovles. Også fortovet foran din bolig skal være frit for sne – og du skal huske at salte, så du undgår isslag.

Selv om der måske ikke er faldet de vilde mængder sne, er der stadig risiko for overisning af fliser, asfalt og lignende belægning. Din havegang eller din indkørsel kan gå hen og bile spejlglat hvis du ikke sørger for at gruse eller salte på behørig vis, når frosten sætter ind. Såvel snerydning som saltning af fortov og indkørsel skal finde sted inden klokken 07:00 om morgenen på hverdage, og 08:00 i weekender. Proceduren skal gentages med jævne intervaller indtil et godt stykke ud på aftenen. Og det kan godt være svært at få til at passe ind i en travl hverdag.

Hvis du ikke selv er hjemme, eller du hverken har tid, kræfter eller overskud til selv at forestå snerydning og saltning, bør du få hjælp fra professionelt hold. Du kan med stor fordel tage kontakt til et privat snerydningsfirma, som kan hjælpe dig med at få ryddet fortovet og indkørslen for sne samt salte eller gruse efterfølgende. Du kan overveje at slå dig sammen med naboerne, så I i fællesskab kan hyre en snerydder. På den måde kan I spare penge, og hele vejen vil blive ryddet for sne på ensartet vis.

 

Vælg den rette udbyder af privat snerydning

Når du er på jagt efter det firma, som skal holde din  - og eventuelt dine naboers – del af fortovet frit for sne og is, bør du se dig godt for. Du bør på alle måder sikre dig at snerydningsfirmaet lever op til de krav der er stillet oven for. Dette kan du gøre ved at tjekke de enkelte firmaers hjemmesider. Her kan du læse mere om hvilke ydelser, det enkelte firma tilbyder, og hvilke priser de tager for deres arbejde.

Du kan med fordel kigge forbi en af de mange portaler til bedømmelse, sammenligning og anmeldelse af forskellige service firmaer. Her kan du blive klogere på tidligere kunders erfaringer med den pågældende snerydder, og på baggrund heraf bedømme om det er det rette firma for dig.

 

Hvad koster snerydning for private boligejere?

Prisen på snerydning og saltning af private indkørsler og fælles fortove kan ære meget forskellige afhængig af hvilket firma du vælger. Der ud over kan faktorer så som fortovets beskaffenhed og indkørslernes størrelse spille ind på den endelige pris. Og så spiller mængden af sne selvfølgelig også ind, da de fleste snerydningsfirmaer tager sig betalt på timebasis. Det er altid en god idé at indhente flere forskellige tilbud på snerydning inden vinteren sætter ind. På den måde kan du sikre at du får den helt rigtige aftale på plads. Og så kommer du ikke i panik til at vælge en alt for dyr løsning når det brænder på.

Her på siden kan du indhente tre tilbud på privat snerydning. Du skal blot indtaste data omkring opgavens type og omfang, for eksempel hvor mange kvadratmeter der skal ryddes og hvor i landet det skal foregå. Så vil du inden for få arbejdsdage modtage tre forskellige tilbud på snerydning fra lige så mange uafhængige snerydningsfirmaer. Tilbuddene er gratis og selvfølgelig 100% uforpligtende. Klik ind og få mere information her.

 

Snerydning – en del af ejendomsservice

Hvis du er ansvarlig for drift og administration af en bolig forening og den dertil hørende ejendom, kan det godt betale sig at få en god aftale med et ejendomsservice firma. Så vil du nemlig altid vide hvor du skal henvende dig, når der skal ryddes sne på ejendommen og på de offentlige arealer som falder under foreningens ansvar. Mange foreninger laver turnus ordninger for beboerne, således at disse hver især kan tage en tørn med snerydning foran ejendommen når den første sne falder. Men denne model har op til flere svagheder.

Der er for eksempel ingen garanti for at beboerne er hjemme når sneen kommer, eller fortovet bliver dækket af isslag. Det betyder at sneen eller isen kan ligge et godt stykke tid før der er nogen der kan tage sig af opgaven. Og når det endelig sker kan det meget vel være for sent. Samtidig er det ikke sikkert at beboerne kan løse opgaven på nær så effektiv vis som et ejendomsservice firma. Hvis man kun er bevæbnet med en skovl, er man ilde stedt efter et hårdt snefald som måske har varet hele natten. Her vil et ejendomsservice firma kunne troppe op med maskinel som nok skal få ryddet såvel gården som fortovet og en eventuel indkørsel i et snuptag.

Den ansvarlige ting at gøre er således at tage kontakt til et firma som har specialiseret sig inden for ejendomsservice. Et ejendomsservice vil samtidig kunne udføre meget andet arbejde i relation til ejendommen.

 

Hvad er ejendomsservice?

Ejendomsservice er en fælles betegnelse for en lang række ydelser, som særligt kommer beboere i lejlighedsbyggerier til gode. Et ejendomsservice firma er et alternativ til den fast ansatte vicevært, som for de fleste moderne boligforeninger hører fortiden til.

Med et ejendomsservice firma ved hånden kan du få adgang til flere forskellige relevante tjenester. Blandt disse finder du

Trappevask og yderligere rengøring af fælles indendørs arealer

Rengøring og vedligeholdelse af udendørs arealer

Græsslåning, beskæring af buske og anden vedligeholdelse af grønne områder

Vask og polering af vinduer

Diverse småreparationer og vedligeholdelse af bygningen

Udskiftning af pærer på fælles arealer – for eksempel i cykelkælderen og i opgangene

Håndtering af affald og bortskaffelse af storskrald

Tilsyn med diverse tekniske faciliteter og anlæg

Snerydning, grusning eller saltning i vinter halvåret

Det er altid en god idé at lave en fast aftale med foreningens ejendomsservice firma omkring snerydning. På den måde kan du sikre at denne altid sker til tiden, så foreningen undgår bøder og sagsanlæg.

 

Find gode tilbud på ejendomsservice inklusive snerydning

Uanset om du er i markedet efter et ejendomsservice firma som kan hjælpe med alle opgaver i forenings regi, eller om du blot er på jagt efter et tilbyd på snerydning, kan du finde hvad du søger her på siden. Du får nemlig mulighed for nemt og hurtigt at indhente tre uforpligtende tilbud på snerydning – ganske gratis og uforpligtende. Du skal blot indtaste oplysninger omkring opgaven og dennes art og omfang. Så vender vi tilbage med tre tilbud på snerydning fa lige så mange snerydningsfirmaer eller ejendomsservice firmaer. 

Få 3 gratis tilbud på snerydning