Få 3 gratis tilbud på Ejendomsservice arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Ejendomsservice arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på ejendomsservice

Få tilbud på ejendomsservice over hele Danmark

Sidder du i bestyrelsen for en andels eller ejerboligforening? Så er du sikkert blandt de ansvarshavende beslutningstagere når der skal disponeres over ejendommens budget. Både ejerforeninger og andelsbolig foreninger råder over budgetter, som består af månedlige indbetalinger fra ejere eller andelshavere. Et sådant budget er tilegnet de fælles udgifter til drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Budgettet skal dække alt fra daglige opgaver i forbindelse med småreparationer og rengøring af fælles arealer til større projekter så som for eksempel renovering af facade og tag. De fleste foreninger har et ejendomsadministrations selskab som sørger for at budgettet og regnskabet balancerer, og at der løbede henlægges midler til større udskrivninger. Ansvaret for den daglige vedligeholdelse af bygningen påhviler foreningens bestyrelse. Der afsættes et bestemt beløb til de opgaver som angår ejendommens drift. Og så er det op til foreningen at bestemme hvorledes de skal bruges.

 

Få professionel hjælp til det praktiske arbejde i ejendommen

Mange foreninger vælger til samme formål at ansætte en vicevært til at tage sig af det forefaldende arbejde, mens andre vælger at spare pengene og lade beboerne varetage opgaver så som trappevask og snerydning samt afholdelse af arbejdsdage. I langt de fleste tilfælde vil det dog allerbedst kunne svare sig at betale sig fra udførelse af dette arbejde. En ren og pæn ejendom, som fremstår fri for fejl og mangler, er med til at skabe tryghed blandt beboerne. Lader man det være op til beboerne selv at sørge for såvel rengøring som mindre reparationer, risikerer man at arbejdet ikke bliver gjort. Og så vil ejendommen hurtigt forfalde.

Samtidig er der en vis tryghed for beboerne i at vide, at de altid kan tage kontakt til en fast person hvis der for eksempel er gået en pære i opgangen eller et lysstofrør i cykelkælderen, og samtidig vide at der bliver taget hånd om problemet snarest muligt. Det bør ikke være beboernes ansvar selv at skifte pærer. Det samme gør sig gældende hvis man oplever strømsvigt i sin lejlighed, eller et vandrør er sprunget. Er der en fast vicevært eller et ejendomsservice inde i billedet, slipper beboerne for at skulle tage kontakt til VVS manden eller elektrikeren. De skal kun huske ét telefonnummer, nemlig det til viceværten eller kontaktpersonen fra ejendomsservice firmaet.

Få 3 gratis tilbud på din ejendomsservice opgave

Lad et ejendomsservice firma forestå drift og vedligeholdelse af ejendommen

Før i tiden gav det mening at hyre en fast vicevært, som samtidig havde sin bopæl i ejendommen. Tiden er dog løbet fra denne løsning, især fordi antallet og typen af opgaver overstiger hvad man kan forvente af en enkelt person. Derfor giver det mening at få fat på et ejendomsservice firma. Ejendomsservice dækker en lang række ydelser, som hidrører fra såvel viceværtens arbejde som fra diverse håndværker opgaver. Det kan for eksempel dreje sig om renholdning af fælles arealer, græsslåning og vedligeholdelse af grønne områder, snerydning og mindre reparationer.

Et ejendomsservice firma kan stille gårdmænd til rådighed, og samtidig forestå kontakten til diverse håndværkere og fagfolk. Med et ejendomsservice firma kan du således både få hjælp til de daglige opgaver som til større projekter. Og denne løsning er både mere solid og fleksibel end at have en fast vicevært.

 

Hvad kan et ejendomsservice firma tilbyde?

Hos et ejendomsservice kan du få tilbud på løsning af en lang række opgaver som hidrører fra ejendommens drift og vedligeholdelse. Hvilke ydelser der er tale om kommer for det meste an på ejendommens størrelse og type samt beboernes og bestyrelsens ønsker og præferencer.

De fleste ejendomsservice firmaer tilbyder skræddersyede løsninger, som indeholder et fast antal timer og bestemte service ydelser tilpasset ejendommens behov. Blandt de ydelser, en sådan løsning kan indeholde, finder du

Rengøring af fælles arealer både indendørs og udendørs
Hvis ejendommen er i besiddelse af andre fælles arealer end trappeopgange – for eksempel en aula eller en vandrehal – vil et ejendomsservice firma kunne hjælpe med rengøring af dette. Hyppigheden af rengøringsbesøgene er selvfølgelig op til foreningen.

Trappevask
Trappen og trappeopgangen er måske det område som udsættes for allerhårdest slitage. Hos et ejendomsservice kan du bestille hjælp til rengøring af trapper og repos’er, så trapperne altid fremstår pæne og rene – også om vinteren, hvor der bliver slæbt meget skidt med inden for døren.

Vinduesvask og vinduespolering
Mange ejendomsservice firmaer tilbyder hjælp til udvendig vask og polering af foreningens vinduer, såvel beboernes egne som de der befinder sig i trappeopgange og på øvrige fælles arealer.

Havearbejde og græsslåning
Hører der grønne områder til ejendommen, kan du hos et ejendomsservice få hjælp til vedligeholdelse af disse. Denne service kan indbefatte diverse gartner arbejde som for eksempel beskæring af buske, græsslåning og trimning af træer samt opsamling af nedfaldsfrugt og sammenfejning af blade.

Vedligeholdelse og rengøring af udendørs arealer
En gårdmand fra et ejendomsservice kan hjælpe med at holde gården pæn og ren, og sørge for at eksempelvis skure til affalds containere fremstår indbydende.

Affaldshåndtering og bortskafning af storskrald
Samtidig kan ejendomsservice firmaet være behjælpelig hvis den kommunale renovationsservice viser sig ikke at være tilstrækkelig. Et ejendomsservice firma kan for eksempel stille arbejdskraft til rådighed som hjælper med bortskaffelse af ekstra affald samt storskrald.

Vedligeholdelse og småreparationer ude og inde
Ejendomsservice firmaet kan ligeledes forestå tilsyn med ejendommen, og sørge for at mindre fejl bliver udbedret således at ejendommen løbende vedligeholdes.

Tilsyn med varmeanlæg eller forsyningsanlæg
Uanset om bygningen er forsynet med sit eget fyr, eller om den er tilsluttet fjernvarme, bør der føres tilsyn med det anlæg som forsyner ejendommen med varme. Her kan ejendomsservice firmaet sørger for at der på regelmæssig basis udføres tilsyn af kompetente fagfolk.

Daglig kontakt til beboerne
Som tidligere nævnt er det en fordel at beboerne ved hvem de skal kontakte i tilfælde af større eller mindre hændelser samt i forbindelse med udbedring af skader og lignende. Med et ejendomsservice firma vil der altid være en fast kontakt, som beboerne kan ringe til.

Snerydning og saltning
Det påhviler foreningen at sørge for at arealer – for eksempel fortovet – foran ejendommen er behørigt saltet eller ryddet for sne. Ellers kan foreningen risikere sagsanlæg og bøder. Hos et ejendomsservice vil din forening altid kunne få tilbud på øjeblikkelig udrykning når den første sne falder, eller når frosten sætter ind.

Det er selvfølgelig vigtigt at du ikke betaler for andre ydelser end dem foreningen har behov for. Samtidig er det en rigtig god idé at vælge et ejendomsservice som kan tilbyde alle de ydelser, foreningen ønsker, i én samlet løsning. I næste kapitel kan du blive klogere på hvordan du finder det helt rigtige ejendomsservice firma til netop din ejendom.

Brug for hjælp til din ejendom? Få 3 gratis tilbud på ejendomsservice her

Hvordan vælger jeg det rette ejendomsservice firma?

Står du for at skulle vælge ejendomsservice firma, er det selvfølgelig smart at tjekke de enkelte firmaer ud på forhånd. Du bør som udgangspunkt vælge et firma som residerer tæt på ejendommen, eller i det mindste i den samme by. Når du har snævret dig ind på et antal lokale ejendomsservice firmaer, kan du med stor fordel aflægge de enkelte virksomheders hjemmesider en visit. På den måde kan du danne dig et indtryk af firmaernes individuelle kompetencer og tilbud til deres kunder.

Du kan selvfølgelig også tage kontakt til andre lignende foreninger i området og høre om de er tilfredse med deres ejendomsservice firma. På den måde kan du også sikre at du finder et ejendomsservice firma du kan stole på, og som kan levere varen. Og samtidig ved du at de opererer i området. Vælger du at tage kontakt til et ejendomsservice firma, bør du lægge vægt på at du får en behandling som du føler dig tryg ved. Det er vigtigt at man er i øjenhøjde med sit ejendomsservice firma, og at man føler at man bliver lyttet til.

Ejendomsservice firmaet bør være villigt til at skræddersy en løsning til din forening, så at I ikke kommer til at betale for ydelser som I ikke kommer til at gøre brug af. Aftalen bør være fleksibel således at du til hver en tid kan tillægge eller afmelde tjenester, skulle foreningens behov eller præferencer ændre sig. Det er desuden smart at invitere en repræsentant fra det pågældende ejendomsservice firma på besøg. Så kan vedkommende danne sig et indtryk af ejendommen, og måske selv komme med idéer til services indeholdt i en eventuelt fremtidig aftale.

 

Få de bedste tilbud på ejendomsservice 

Det er altid en god idé at indhente tilbud på ejendomsservice fra mere end én virksomhed. Så får du et fornuftigt sammenlignings grundlag, og kan samtidig få et godt overblik over de services, der tilbydes. Her på siden vil du nemt og hurtigt kunne indhente tilbud på ejendomsservice. Du skal blot indtaste dine oplysninger samt information omkring foreningen og ejendommen. Så vil du inden for få hverdage modtage tre tilbud fra lige så mange uafhængige ejendomsservice firmaer. 

Få 3 gratis tilbud på ejendomsservice