Få 3 gratis tilbud på Hulmursisolering arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Hulmursisolering arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering

Hulmursisolering – få de bedste tilbud på isolering af din bolig

Hvis du bor i eget hus, har du med sikkerhed en interesse i at reducere dine udgifter til varme. Især i disse år er varmeregningen en kilde til stor bekymring blandt boligejere, og du bør derfor gøre hvad du kan for at imødekomme vinterens økonomiske trængsler – for eksempel gennem energi optimering af din bolig. Der er mange måder hvorpå du kan energi optimere din bolig således at varmespildet minimeres, og du dermed slipper noget billigere. Blandt de mest effektive af slagsen finder vi isolering af huset.

Når du vælger at lade husets facade samt dettes tag isolere, kan du forvente en høj besparelse på dine årlige udgifter til opvarmning af boligen. Med effektiv isolering minimerer di nemlig mængden af varme, som slipper ud gennem ydermure og tagsten. Og så undgår du at ”fyre for spurvene”, som man siger. Samtidig vil isolering bidrage til et sundere og mere behageligt indeklima, idet risikoen for dannelse af kondens, der opstår som følge af temperatur forskellene inden for og uden for huset, nedbringes. Du slipper for fugt skader og skimmelsvamp i murværk, træværk og tag konstruktion. Og du vil faktisk kunne forøge værdien af din bolig hvis denne er isoleret på behørig vis. Du kan således betragte isolering af boligen som en investering i din ejendom. I det følgende kan du blive klogere på de forskellige former for isolering, som du kan vælge for at gøre facaden på huset tættere, og dermed få en bedre bolig.

Indhent 3 gratis tilbud på hulmursisolering

Isolering af ydermure – hvordan og hvorledes?

Der findes flere forskellige måder hvorpå du kan isolere husets ydermure og dermed undgå såvel varmespild som udvikling af et usundt indeklima. I det følgende kan du blive klogere på de mest anvendte modeller når det handler om isolering af hus, nemlig facadeisolering og hulmursisolering.

 

Facadeisolering – når hulmursisolering ikke er mulig

Mange huse af ældre dato har ikke hulrum i ydermurene. Det betyder at det ikke er muligt at udføre en hulmursisolering. Du behøver dog ikke at fortvivle hvis dit hus tilhører denne kategori. Det er nemlig muligt at facadeisolere huset med samme effekt. En facadeisolering udføres som regel af en murer, som kan isolere ved hjælp af puds. Som regel vil der i denne sammenhæng blive anvendt det der kaldes en armeringspuds, hvor puds laget forstærkes med armeringsnet ud af PVC.

En ekstern efterisolering kan dog også udføres ved anvendelse af en brædde eller plade beklædning. Denne løsning anvendes ofte i forbindelse med udvendig isolering af huse med træfacader. Du bør altid overlade opgaven med udvendig isolering til professionelle håndværkere, som kan sikre at denne udføres helt efter bogen. På den måde er du sikret et holdbart resultat.

 

Hulmursisolering – det sikre valg

Har du mulighed for at lade boligen hulmursisolere, bør du gribe chancen og få dette udført. En hulmursisolering er mulig såfremt boligens ydermure er forsynet med hulrum, i hvilke man kan påfylde isoleringsmaterialer. Der findes flere forskellige måder hvorpå man kan hulmursisolere. I det følgende kan du blive klogere på hulmursisolering med henholdsvis stenuld, glasuld, ekspanderbart polystyren (også kaldet EPS isolering) og papir isolering, som er de mest anvendte former for hulmursisolering.

Find billig hulmursisolering nær dig - Klik for 3 gratis tilbud

Hulmursisolering med stenuld

Stenuld er også kendt under navnet Rockwool, og fremstilles af det danske firma af samme navn. Stenuld er fremstillet ved smeltning af sten, kalksten og briketter, og fås i mange udformninger så som for eksempel bats, måtter og granulat. Et materiale, som i granuleret form egner sig endog særdeles godt til hulmursisolering. Når du anvender stenuld til hulmursisolering, får du en effektiv isolering som samtidig er brandhæmmende, idet stenuld ikke kan brænde. Du kan derfor med fordel vælge stenuld som materiale i forbindelse med hulmursisolering.

 

Hulmursisolering med glasuld

Et lignende materiale er glasuld, som ligeledes er et spundet materiale, blot bestående af glasfibre og ikke smeltet sten. I lighed med stenuld er glasuld brandhæmmende og har virkelig gode isolerende egenskaber. Glasuld fås som granulat, hvilket gør materialet velegnet i forbindelse med hulmursisolering. Du får med glasuld en holdbar isolering som kan holde i mange år, hvorfor dette er et mindst lige så oplagt valg som stenuld.

 

Hulmursisolering med EPS (Ekspanderbart Polystyren)

Blandt de materialer til hulmursisolering, som har vundet indpas inden for de senere år, finder vi EPS, eller Ekspanderbart Polystyren. Du kender måske mestendels dette materialet under navnet flamingo skum. Lige som det er tilfældet med glasuld og stenuld, fås polystyren i granulat form hvilket gør det nemmere at arbejde med materialet i forbindelse med hulmursisolering. Måden hvorpå man udfører hulmursisolering med Ekspanderbart Polystyren er ved hjælp af indblæsning. På den måde sikres det at materialet fordeler sig optimalt i væggens hulrum.

Den største ulempe ved Ekspanderbart Polystyren er at dette materiale er brændbart og udvikler giftig røg ved antænding. Derfor må det kun anvendes som isolerings materiale i murstensmure. Ekspanderbart Polystyren fås også i en version som er tilsat grafit. Derved øges isoleringsværdien med over tyve procent. En af fordelene ved denne model er at EPS tilsat grafit samtidig indeholder en stabiliserende lim, som gør det muligt at bore huller i væggen uden risiko for at de små flamingo kugler render ud.

 

Papir isolering

Endelig kan du vælge at udføre hulmursisolering ved hjælp af genbrugsavispapir, som er tilsat brandhæmmende midler plus særlige salte – en særdeles bæredygtig form for isolering. De tilsatte salte hæmmer udvikling af mug og skimmel, idet materialet i højere grad kan afvise fugt. Med papir isolering får du en miljøvenlig løsning, både når det gælder produktion og eventuel senere bortskaffelse.

 

Perlite isolering

En alternativ form for isolerings materiale, som er værd at nævne i denne sammenhæng, er perlite. Perlite er et mineralsk materiale som er af vulkans oprindelse, og som har en kornet struktur. Perlite udmærker sig derved at det ved udsættelse for meget høje temperaturer vokser til omtrent tyve gange sin oprindelige volumen. Perlite behandles med silikone hvorved materialet bliver gjort vandafvisende. Da der er tale om et mineralsk, og ikke organisk, materiale, er det ikke muligt for svamp eller andre mikro organismer at angribe Perlite. Perlite kan indføres i hulmuren ved indblæsning, men kan også pumpes eller blot hældes ind i muren. Vælger du perlite som dit isolerings materiale skal du være forberedt på at det er noget dyrere end de oven for nævnte. Til gengæld er det 100% brandsikkert og utroligt nemt at arbejde med.

 

Hvem kan udføre en hulmursisolering?

Har du således mulighed for at få udført en hulmursisolering, bør du gribe chancen og lade et kompetent isoleringsfirma forestå denne opgave. På den måde kan du være sikker på at den bliver løst til UG med kryds og slange – og at du får et resultat som du kan have glæde af i mange år fremover. Du bør altid indhente mere end ét tilbud på hulmursisolering. Med tre eller flere tilbud på hulmursisolering kan du sammenligne de enkelte virksomheder på parametre så som pris, service og indeholdte ydelser. Så er du sikker på at have et solidt sammenlignings grundlag, og dermed de stærkeste forudsætninger for at finde det helt rette isoleringsfirma. Her på siden kan du nemt og hurtigt indhente tre uafhængige og selvfølgelig ganske uforpligtende tilbud på hulmursisolering. Du skal blot indtaste oplysninger om opgavens art – så vil du inden for få hverdage modtage tilbud på hulmursisolering fra tre isoleringsfirmaer i nærheden af dig. 

Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering