Få 3 gratis tilbud på Byggesagkyndig arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Byggesagkyndig arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på byggesagkyndig

Få tilbud på hjælp fra en byggesagkyndig

Når du står for at skulle sælge din bolig, er der mange ting der skal falde på plads. Der skal måske tilkaldes en ejendomsmægler som kan hjælpe dig med at sætte boligen på markedet. Og du vil skulle have taget billeder af boligen som kan bruges i salgs annoncen. Der er dog også andre ting på spil i forbindelse med salg af bolig. Vidste du for eksempel at du hæfter for fejl og mangler, som er opstået under din tid som beboer, i op til ti år efter et salg?

Det betyder at du faktisk kan risikere at blive draget personligt økonomisk ansvarlig for skader på eksempelvis tag, murværk eller installationer. Du vil, med andre ord, ikke kunne vie dig sikker i ti år efter bolig handelen. Du har dog mulighed for at undsige dig mangelansvarligheden. Dette gøres ved hjælp af en såkaldt ejerskifteforsikring. Forud for udfærdigelsen af en sådan skal der udarbejdes en tilstandsrapport. Og til det formål skal du bruge en byggesagkyndig.

 

Hvad er en byggesagkyndig?

En byggesagkyndig er en person med en uddannelsesmæssig baggrund inden for byggeteknik. Således vil en byggesagkyndig have faglige kvalifikationer til at udføre syn og vurdering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Den byggesagkyndige kan for eksempel have speciale og ekspertise inden for områder så som udarbejdelse af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter eller udstedelse af energi mærker. Vedkommende vil, foruden sin uddannelse være i besiddelse af en gyldig certificering fra Sikkerhedsstyrelsen for at kunne kalde sig byggesagkyndig og udføre sit hverv som sådan.

 

Hvad laver en byggesagkyndig?

En byggesagkyndig hjælper især boligkøbere og sælgere når boligen skal besigtiges forud for en handel. Her kan den byggesagkyndige være utroligt behjælpelig når det handler om at identificere eventuelle fejl og mangler på boligen. Som sælger vil du gerne have udarbejdet en tilstandsrapport når boligen sættes til salg. En tilstandsrapport udarbejdes i forbindelse med bolighandel, og tilvejebringer information omkring ejendommens tilstand. En tilstandsrapport har til formål at oplyse køber om boligens eventuelle fejl og mangler. Når en tilstandsrapport skal udarbejdes, vil den byggesagkyndige udfylde et på forhånd fastlagt skema som indeholder information omkring eventuelle skader og fejl. Det kan for eksempel vedrøre husets tag, murværk, sokkel og fundament samt træværk og faste el, VVS og kloak installationer.

Få 3 gratis tilbud på byggesagkyndig

Hvad står der i tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport består af et skema, som er udfærdiget af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og som kategoriserer skader og fejl i følge disses omfang og sværhed. Du har måske hørt om de klassiske K1, K2 og K3 angivelser, som førhen var karakteristiske for tilstandsrapporter. Nu om stunder er denne karakter skala erstattet af en farveskala, som ydermere har den fordel at den kan angive mulighed for skader. Samtidig er den nye skala nemmere at gennemskue for lægpersoner.

Når en byggesagkyndig er færdig med at udfærdige en tilstandsrapport, vil den pågældende bolig kunne påhæftes en af disse betegnelser:

1. Rødt hus: Kritiske skader

2. Gult hus: Alvorlige skader

3. Gråt hus: Mindre alvorlige skader

4. Sort hus: Mulige skader

Hvor K1, K2 og K3, som før anvendtes, stod for henholdsvis mindre alvorlige skader, alvorlige skader og kritiske skader, kan de nye angivelser forsyne læseren af tilstandsrapporten med et mere overskueligt og detaljeret billede. De nye skemaer til tilstandsrapporter åbner samtidig mulighed for dækkende beskrivelser af de enkelte skader.

 

Hvorfor få udarbejdet en tilstandsrapport?

Når du sælger et hus, vil du som sælger kunne holdes økonomisk ansvarlig for skader som er opstået under din tid som ejer af boligen. Du vil således i op til ti år efter salget hæfte økonomisk for fejl og mangler, som hidrører fra din tid i huset. Hvis du skal sælge dit hus, er det således en rigtig god idé at få udarbejdet en tilstandsrapport. Med en tilstandsrapport får du nemlig mulighed for at undgå denne situation.

En tilstandsrapport udgør, sammen med det der kaldes for en elinstallationsrapport, en vital del af den såkaldte huseftersynsordning. Denne er tænkt som en ekstra sikkerhed for såvel sælger som køber i forbindelse med handel med fast ejendom. Tilstandsrapporten er obligatorisk hvis du som sælger ønsker at få udarbejdet en ejerskifteforsikring. Denne forsikring beskytter dig imod at skulle hæfte personligt for eventuelle fejl og mangler på boligen.

Sælger betaler halvdelen af forsikrings præmien. Dermed kan han eller hun købe sig fri af ansvaret i al fremtid. Med en tilstandsrapport får køber således et retvisende billede af boligens tilstand og beskaffenhed inden han eller hun beslutter sig for et køb. Samtidig vil sælger kunne gardere sig mod grimme økonomiske overraskelser i forbindelse med fejl og mangler som måtte være opstået i den tid sælger har beboet boligen, men først opdaget efter købers overtagelse.

Når først køber har sat sin endelige underskrift på slutsedlen, vil du være helt og aldeles friholdt for ansvaret for skader på ejendommen, som måtte komme for dagen i løbet af de næste ti år. Det kan, med andre ord, godt betale sig for sælger at få oprettet en tilstandsrapport. Du bør derfor budgettere med en tilstandsrapport når du står for at skulle sælge dit hus. Og dette gælder faktisk uanset om der er tale om en villa, et parcelhus, en nedlagt landejendom eller et fritids eller sommerhus.

 

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er gyldig i cirka seks måneder fra indberetning. Den byggesagkyndig skal indberette tilstandsrapporten seneste to uger efter at vedkommende har foretaget sin grundige besigtigelse og vurdering af boligen. Får du ikke solgt dit hus inden for et halvt år, kan du få udført en ny tilstandsrapport til en reduceret pris. Du behøver således ikke betale det fulde beløb for en ny tilstandsrapport. Når først ejerskifteforsikringen er udarbejdet med udgangspunkt i din tilstandsrapport, er gyldigheden i princippet uendelig. Du har dog kun brug for den i de ti år hvor du i princippet er mangelansvarlig.

 

Byggesagkyndig

Hvordan arbejder en byggesagkyndig?

Når du tilkalder en byggesagkyndig i forbindelse med et salg, hvor du ønsker at få udfærdiget en tilstandsrapport, vil vedkommende gennemgå din bolig fra kælder til kvist. En byggesagkyndig vil have den rette ekspertise, erfaring og uddannelsesmæssige baggrund til at kunne vurdere eventuelle skader, fejl og manglers karakter, omfang og sværhedsgrad.

Som nævnt i et tidligere afsnit vil den byggesagkyndige udfylde et skema, som indeholder angivelser for skader på alle dele af boligen. Vedkommende vil både tage udgangspunkt i de fejl og mangler som hidrører fra selve boligens konstruktion, og så i den tilhørende elinstallationsrapport.

Lige som tilstandsrapporten indeholder elinstallationsrapporten forskellige gradbøjninger af skader, specifikt på de faste elektriske installationer. elinstallationsrapporten er, lige som tilstandsrapporten, obligatorisk hvis der skal oprettes en ejerskifteforsikring.

 

Elinstallationsrapporten indeholder mulighed for anmærkninger så som

Risiko for stød

Risiko for brand

Ulovlige elinstallationer

Undersøges nærmere

Hvis der er ulovlige el installationer, eller mulighed for fejl og skader på de faste elektriske installationer, bør en fagperson som for eksempel en autoriseret el installatør eller elektriker tilkaldes. Vedkommende kan forestå en endelig afklaring af installationernes tilstand.

 

Hvad koster en byggesagkyndig?

Prisen på at få en byggesagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport med henblik på fremtidig udfærdigelse af en ejerskifteforsikring i forbindelse med salg af bolig kan variere en del. Boligens alder, størrelse og type kan have indflydelse på hvor meget du kommer til at punge ud til et eftersyn foranstaltet af en byggesagkyndig. Hvis en byggesagkyndig skal udfærdige en tilstandsrapport, skal du regne med at betale mellem 5.000 og 7.000 kroner for denne service. Skal huset samtidig energimærkes, kan det dog godt gå hen og blive dyrere. Samtidig kan prisen på tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energi mærkning være meget forskellige fra byggesagkyndig til byggesagkyndig. Derfor anbefales det at du undersøger forskellige muligheder når du skal ud og finde sådan én.

 

Hvordan finder jeg en god byggesagkyndig?

Er du på jagt efter en dygtig byggesagkyndig, som kan hjælpe dig med at få tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten på plads, bør du se dig godt for. Det gælder om at undgå lykkeriddere, som kan give falske løfter og udfærdige ikke retvisende rapporter. Du skal sikre dig at den byggesagkyndige er godkendt og certificeret af Sikkerhedsstyrelsen. Dettte er din sikkerhed for at den pågældende byggesagkyndige er fagligt kompetent og kvalificeret til at udføre arbejdet.

Det er en god idé at undersøge forskellige byggesagkyndige i nærheden af din bolig. Så kan du danne dig et overblik over de enkelte fagpersoners kompetencer og speciale områder. Dette kan især være nyttigt hvis dit hus er af en speciel type, eller eksempelvis er meget gammelt. Du kan med fordel benytte internettet i forbindelse med din eftersøgning. På de enkelte byggesagkyndiges hjemmesider kan du få yderligere information om ekspertiser og erfaring, og læse mere om hvordan et eftersyn foregår.

 

Få tre gode tilbud på hjælp fra byggesagkyndige

Du bør desuden altid indhente mindst tre tilbud når du skal have hjælp til opgaver i forbindelse med besigtigelse og vurdering af din bolig. Hvis du kun indhenter et enkelt tilbud, får du ikke det fornødne grundlag til at sammenligne services og ydelser fra de enkelte byggesagkyndig firmaer.

Hvis du ikke er helt sikker på hvad du skal gå efter når du skal vælge byggesagkyndig, kan du få god hjælp her på siden. Her er det nemlig muligt nemt og hurtigt at indhente tre uforpligtende tilbud på hjælp fra byggesagkyndige. Du skal blot indtaste dine oplysninger samt grundlæggende information omkring din bolig. Så vil du hurtigst muligt inden for få hverdage modtage tre uforpligtende tilbud fra lige så mange uafhængige byggesagkyndige.

Få 3 gratis tilbud på byggesagkyndig