Få 3 gratis tilbud på Renovering af faldstamme arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Renovering af faldstamme arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på renovering af faldstamme

Få et godt tilbud på renovering af faldstamme

Er du ansvarlig for drift og vedligeholdelse af en ældre beboelsesejendom? Så har du sikkert fået medlinger angående faldstammerne i bygningen. Etageejendomme er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark – og det samme gælder faldstammer. De ældste faldstammer har således omtrent 100 år på bagen, hvilket betyder at det nu er på tide at skifte dem ud eller sætte dem i stand.

Modernisering eller renovering af faldstammer er således et aldeles ubetrådt område – og der er tale om et marked i hastig vækst. Behovet for dygtige fagfolk, som kan forestå renovering eller total udskiftning af faldstammer, er kraftigt stigende. Omtrent en million danske beboelsesejendomme står for at skulle have renoveret eller udskiftet deres faldstammer. Derfor er det en god idé at være på forkant, og få indhentet tilbud på denne service hurtigst muligt.

Få 3 gratis tilbud på renovering af faldstamme

Hvad er en faldstamme?

En faldstamme er et lodret afløbsrør, som i etageejendomme er placeret i køkkener og på badeværelser. Her forbinder faldstammen lejlighederne, og sørger for at spildevand fra toiletter og køkkener bliver transporteret til kloak systemet. Det er de færreste, som skænker faldstammerne en tanke i det daglige. Det er først når der kommer problemer med rust og tæring, som kan føre til huller på faldstammen, eller når systemet stoppes til så der forekommer tilbageløb, at man bliver opmærksom på problemer.

Som hovedregelen er faldstammerne ejendommens ansvar. Det betyder at de enkelte ejere eller lejere ikke kan stilles til ansvar for at faldstammen er defekt eller slidt. Som bestyrelsesformand for en boligforening eller indehaver af en beboelsesejendom er det der for op til dig at sørge for, at faldstammerne i opgangene bliver efterset og renoveret efter behov. En faldstamme har en begrænset levetid. Som nævnt oven for synger mange danske faldstammer på sidste vers. Hvis din ejendom er mere end 50 år gammel, bør du således begynde at planlægge med en faldstamme renovering, og på den måde foregribe begivenhedernes gang.

 

Hvem må udføre renovering af faldstamme?

Det er den dag i dag udelukkende autoriserede VVS installatører som må forestå arbejdet på faldstammer, uanset om det gælder private boliger eller erhvervslokaler. Da renovering af faldstamme er omfattet af den gældende danske byggelov, skal de krav, som er beskrevet i bygningsreglementet og i afløbsnormen, overholdes til punkt og prikke.

Der stilles faktisk temmelig strikse krav til renovering af faldstammer, hvorfor det altid er en god idé at vælge en VVS’er som har særlig ekspertise inden for dette område.

Vedkommende skal blandt andet sikre at følgende er på plads:

1. Dokumentation for tæthed af selve faldstammen, her under samtlige samt alle sideforgreninger og de dertil hørende tilslutninger.

2. Dokumentation af faldstammens slidstyrke og bestandighed over for de kemiske påvirkninger, en faldstamme kan udsættes for via spildevandet – for eksempel rengøringsmidler.

3. Dokumentation for resiliens over for de termiske påvirkninger, som faldstammen og dennes sidegrene kan risikere at blive udsat for – eksempelvis varmt vand og svingende vejrtemperaturer.

4. Dokumentation for modstandsdygtighed over for eventuelle mekaniske påvirkninger her under påvirkninger som finder sted i forbindelse med rensning af faldstamme og sidegrene.

Disse forhold skal dokumenteres via testresultater. Og ydermere skal der foreligge dokumentation via beregninger for at den indvendige dimension efter renoveringen kan sikre en tilfredsstillende bortledning.

 

Hvordan foregår renovering af faldstamme?

Forud for selve istandsættelsen af faldstamme ligger en grundig rensning af samme. Denne udføres ved hjælp af højtryksspuling, eventuelt suppleret med en skyldning med varmt vand. Hvis spuling af faldstamme ikke er tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt at tage mere probate midler i brug. Her kan man ty til mekaniske rensning med kæder, som kan fjerne hårdføre aflejringer samt ryste rust fri fra faldstammens inderside.

Man kan selvfølgelig risikere at forværre allerede eksisterende tærings skader. Men det er nødvendigt at rense rørene godt igennem forud for en renovering eller reparation af faldstammen – så der er desværre ingen anden løsning. Når rensningen af faldstammen er gennemført, er der forskellige muligheder for at sætte faldstammen i stand. Den mest drastiske af disse er en total udskiftning af faldstammen – en proces som gerne skulle kunne undgås, idet den medfører omfattende nedbrydningsarbejde og er til stor gene for beboerne i ugevis.

Derfor er det altid en god idé at få renset og renoveret faldstammerne med jævne mellemrum. Sættes en faldstamme i stand på regelmæssig basis, kan man undgå en total udskiftning på længere sigt.

Find de 3 billigeste tilbud på renovering af faldstamme nær dig

Hvordan kan en faldstamme renoveres?

Der er heldigvis andre muligheder for at sætte faldstammen i stand, sådan at den kan komme til at fungere upåklageligt i mange år fremover. Som alternativ til en udskiftning af faldstamme kan man blandt andet overveje følgende:

 

Delvis udskiftning af faldstammen
Denne løsning er stadig temmelig invasiv, dog knap så meget som en total udskiftning. Her kan VVS’eren nøjes med at fjerne de stående faldstammer, mens forgreningerne – altså de liggende rørledninger – bevares, og eventuelt lappes ved hjælp af coating eller strømpeforing.

Strømpeforing af faldstamme
Denne løsning kendes især fra kloakarbejde. Her vil en lang strømpe his overflade er beklædt med et slidstærkt materiale ved hjælp af trykluft indføres i faldstammen. Her efter hærdes strømpen ved hjælp af varme eller lys, så den fæstner til røret og lapper samtlige utætheder.

Stram foring af faldstamme
Et lignende princip anvendes i forbindelse med stram foring. I stedet for en strømpe indsættes et sammenfoldet plastrør i faldstammen, hvorpå det udsættes for damptryk. Herved folder plastrøret sig ud og slutter tæt til faldstammens inderside.

Coating af faldstamme
Ved denne metode påføres coating materiale lag på lag, indtil det faktisk udgør et rør i sig selv.

Der findes flere måder hvorpå man kan renovere en faldstamme – og der kommer utvivlsomt nye og mere innovative metoder til i løbet af den nærmeste fremtid. Behovet for gode løsninger er som nævnt heftigt tiltagende. Og faggrupper så som autoriserede kloakmestre står på spring for at byde ind med deres ekspertise og kompetence.

 

Hvordan kan man vide om en faldstamme skal udskiftes eller renoveres?

Som det fremgår, vil en renovering af faldstammen være til væsentligt mindre gene for ejendommens beboere. Ligeledes vil renoveringen helt sikkert være billigere for foreningen end en total – eller blot delvis – udskiftning af faldstammen. Hvis du er i tvivl om hvorvidt jeres faldstamme kan holde i mange år endnu, handler det om at få fagkundskaben på banen så hurtigt som muligt. Der er nemlig kun én måde hvorpå man kan finde ud af om faldstammen kan repareres og sættes i stand, eller om den er klar tiludskiftning. Og det er ved hjælp af en rensning af faldstammen.

Kan faldstammen rengøres på traditionel vis (se afsnittet oven for desangående), vil den efter al sandsynlighed sagtens kunne renoveres ved hjælp af en af de skitserede modeller. Men hvis den falder fra hinanden, for eksempel på grund af gennemtæring, og det derfor ikke er muligt at rengøre hverken selve faldstammen eller dens forgreninger, er der ingen vej uden om en total udskiftning af faldstamme.

 

Hvad koster renovering af faldstamme?

Prisen på en faldstamme renovering varierer selvfølgelig en del i forhold til faldstammens tilstand og beskaffenhed samt renoveringens type og omfang – og så selvfølgelig antallet af boliger i ejendommen. Du kan dog som udgangspunkt regne med en pris på omtrent 15.000 per lejlighed ved anvendelse af en metode som for eksempel coating. Dette kan måske lyde af meget, men ser man det i forhold til en total udskiftning af faldstammen, er det faktisk under halv pris. Derfor kan det godt betale sig at få faldstammen renoveret inden den bliver så gennemtæret at den ødelægges af en simpel rensning.

 

Få de bedste tilbud på faldstamme renovering

Det kan altid godt betale sig at indhente mere end ét tilbud på arbejde der skal udføres af håndværkere eller fagfolk – og renovering af faldstamme er ingen undtagelse fra denne regel. Da der som nævnt er et stigende behov for udførelse af denne procedure, kan det godt betale sig at være ude i god tid. Og derfor kan du med stor fordel gøre brug af vores tilbudsservice.

Her på siden kan du nemlig indhente tre tilbud på renovering af faldstamme fra lige så mange VVS firmaer. Du skal blot indtaste oplysninger omkring opgavens art, for eksempel ejendommens størrelse og antallet af lejligheder. Så vil du inden for få arbejdsdage modtage tre tilbud på faldstamme renovering. Klik ind her og læs mere.

Få 3 gratis tilbud på renovering af faldstamme