Få 3 gratis tilbud på Nedrivning arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Nedrivning arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på nedrivning

Få gode tilbud på nedrivning opgaver

Har du fundet den helt rette grund til familiens nye hus eller sommerhus, men står der allerede en faldefærdig rønne på grunden? Så behøver du ikke at fortvivle – for det kan faktisk godt lade sig gøre at rive et eksisterende hus ned. Flere og flere boligkøbere vælger at investere i en god byggegrund for at kunne opføre det hus de drømmer om. Der er mange fordele ved at få bygget et nyt og moderne hus i stedet for at flytte ind i et hus med mange år på bagen.

Mange huse af ældre dato har ikke mulighed for etablering af eksempelvis et ventilations system og andre moderne aggregater, som kan forbedre livskvaliteten for beboerne. Et nyt hus vil der ud over være noget nemmere at vedligeholde end et mere patineret og bedaget en af slagsen. Endelig er det faktisk i mange tilfælde billigere at investere i nedrivning af det gamle hus og opførelse af et nyt, end det er at sætte huset i stand fra kælder til kvist for dernæst at skulle vedligeholde det løbende. Derfor kan du med fordel tage kontakt til et professionelt nedrivningsfirma hvis du ikke har i sinde at beholde det gamle hus, men gerne vil have opført et nyt, og derfor skal af med det eksisterende.

 

Hvorfor benytte et professionelt nedrivningsfirma?

Måske tænker du at det virker som penge ud af vinduet at betale et firma for at rive bygningen ned. Det er vel blot at starte fra en ende af, og så bare sørge for at diverse bygge affald bortskaffes hen ad vejen. Men her skal du tænke på at det faktisk er en temmelig krævende opgave at rive et hus, et sommerhus, eller blot et kolonihavehus ned. Det er tungt og utaknemmeligt stykke arbejde – og du får brug for både kræfter, værktøjer og temmelig lang tid hvis du selv skal forestå dette.

Der er desuden mange hensyn der skal tages i forbindelse med nedrivning af bygninger, blandt andet af miljømæssig og sikkerhedsmæssig art. Inden for dette område findes temmelig strenge regler for hvorledes metalskrot, beton slagger og øvrigt affald skal håndteres og bortskaffes. Og så er det faktisk temmelig risikabelt at rive en bygning ned. Derfor kan du ikke uden videre selv gå i gang med nedrivnings arbejdet. Du bør alliere dig med et professionelt nedrivningsfirma, og dermed sikre dig at nedrivningen af den pågældende bygning sker på forsvarlig vis. Og så behøver nedrivnings arbejde ikke at koste spidsen af en jetjager – det er blot et spørgsmål om at indhente et godt tilbud.

 

Hvad er et nedrivningsfirma?

Et nedrivningsfirma er en entreprenør virksomhed som har speciale inden for nedrivning af bygninger. Hos et nedrivningsfirma kan du få hjælp til alt hvad der har at gøre med nedrivning af eksempelvis huse til helårs beboelse, sommerhuse med videre.

Når du kontakter et nedrivningsfirma angående hjælp til nedrivning kan du eksempelvis få tilbud om følgende services:

Totalnedrivning – hvis du ønsker bygningen fjernet rub og stub

Partiel nedrivning – hvis du for eksempel blot ønsker at fjerne en del af bygningen, eller du gerne vil have revet en enkelt mur ned

Indvendig nedrivning – hvis du skal have fjernet en væg inde i bygningen, for eksempel i forbindelse med sammenlægning af lejligheder eller nedlæggelse af et rum i huset

Der ud over hjælper et nedrivningsfirma gerne med nedrivning eller fjernelse af massive stål eller beton konstruktioner, lige som du hos en sådan virksomhed kan få hjælp til eksempelvis bortsprængning af genstridige trærødder efter fældning af træer.

Find billig nedrivningsfirma nær dig - Få 3 gratis tilbud

Vælg det rette nedrivningsfirma fra begyndelsen

Når du står for at skulle vælge det nedrivningsfirma, som skal udføre nedrivnings arbejdet på din grund, er det vigtigt at du sikrer dig at den pågældende virksomhed har de rette kvalifikationer. Nedrivning er en disciplin i sig selv, da denne type arbejde er temmelig krævende hvad angår såvel sikkerhed som viden om forskellige materialer. Der ud over er det vigtigt at dit nedrivningsfirma er indstillet på at påtage sig det fulde ansvar for nedrivningen. Du og dit nedrivningsfirma skal helt fra begyndelsen være i øjenhøjde hvad angår tidsplan og opgavens omfang – især hvis der er dele af ejendommen du ønsker bevaret, eller hvis der er dele af bygningen du gerne vil beholde, for eksempel døre, vinduesrammer eller lignende.

Du bør sikre dig en solid og gennemskuelig kontrakt med nedrivningsfirmaet helt fra begyndelsen, af hvilken såvel pris som omfang og tidsplan fremgår. Det er en god idé på forhånd at aftale med entreprenøren om det er ham eller dig som skal stå for at indhente tilladelse til nedrivning af bygningen.

 

Kend reglerne for nedrivning

Du kan nemlig ikke bare gå i gang med – eller sætte et nedrivningsfirma i gang med – at rive huset ned førend du har formalia helt på plads. Du skal for eksempel indhente tilladelse til nedrivning, eller bede dit nedrivningsfirma om at sørge for dette forud for arbejdets påbegyndelse. Det er kommunen som giver tilladelse til nedrivning af en bygning. I nogle tilfælde vil kommunen give afslag, hvis bygningen for eksempel er fredet eller kategoriseret som bevarings værdig.

Først og fremmest bør du være opmærksom på at sagsbehandlings tiden for ansøgning om tilladelse til nedrivning af hus på egen grund kan være temmelig lang. Derfor er det en god idé at få ansøgt i god tid. Da en nedrivnings tilladelse kun er gyldig i et års tid, bør du sørge for at nedrivningen sker inden for dette vindue. Det betyder at du hurtigst muligt skal anmelde nedrivningen, da denne anmeldelse skal være kommunen i hænde mindst to uger inden nedrivningsfirmaet påbegynder arbejdet.

Det er værd at undersøge om du kan opnå offentligt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med nedrivning. Tjek med kommunen når du alligevel er i gang med at indhente tilladelse til nedrivning – det kan godt betale sig!

 

Hvad skal kontrakten med nedrivningsfirmaet indeholde?

Du bør som nævnt altid sørge for at have en vandfast og gennemskuelig kontrakt med dit nedrivningsfirma. En sådan kontrakt bør som minimum indeholde oplysninger og afklaring omkring emner så som

Pris på nedrivning
Hvis du ønsker at undgå grimme økonomiske overraskelser undervejs i projektet eller efter dette er tilendebragt, bør en fast pris på arbejdet fremgå af den kontrakt du indgår med nedrivningsfirmaet. I kontrakten skal der ydermere forefindes en komplet udspecificering af hvad denne pris dækker over.</li>

Sortering og bortskaffelse af bygge affald
Det er vigtigt at I fra begyndelsen er enige om hvem der står for at sortere og skaffe sig af med slagger, murbrokker, træværk, metalskrot og så videre. Der findes regler inden for området – og mange af materialerne skal faktisk genbruges. Derfor bør du sikre at dit nedrivningsfirma har en procedure for såvel sortering som bortskaffelse af affald.

Tidsramme for nedrivningen
Dit nedrivningsfirma bør kunne stille med en komplet tidsplan, og der bør forefindes mulighed for sanktioner i form af eksempelvis dagbøder ved forsinkelse.

Endelig er det af største vigtighed at du tjekker at dit nedrivningsfirma er omfattet af en garanti ordning som dækker eventuelle ekstra omkostninger forbundet med udbedring af skader forårsaget af sjusk eller fejl fra nedrivningsfirmaets side. Og så er det selvfølgelig essentielt at dit nedrivningsfirma har alle forsikringer på plads.

 

Hvad koster en professionel nedrivning?

Prisen på en nedrivning udført af et professionelt nedrivningsfirma varierer selvfølgelig en del, og afhænger af bygningen størrelse og beskaffenhed samt opgavens omfang. Du bør altid indhente mere end ét tilbud på nedrivning, så du kan sammenligne de enkelte nedrivningsfirmaers ydelser og priser.

Her på siden kan du nemt indhente tre forskellige – og selvfølgelig 100% uforpligtende – tilbud på toalt eller partiel nedrivning af hus eller sommerhus. Du skal blot afgive oplysninger om opgavens type og omfang. Så vil tre uafhængige nedrivningsfirmaer inden for få dage vende tilbage med hvert deres tilbud på nedrivning af din bygning. 

Få 3 gratis tilbud på nedrivning