Få 3 gratis tilbud på Fundament arbejde

Fundament

 


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Fundament arbejde i hele landet


Få 3 tilbud på et nyt fundament

Støbning af fundament – hvordan og hvorledes?

Står du for at skulle bygge et helt nyt hus, og har du allerede fundet en god grund med en fin beliggenhed? Så skal du ud og have fat på håndværkere som kan hjælpe dig med at opføre den bygning der skal udgøre sit og din families hjem de næste mange år fremover. De fleste bygherrer vælger at alliere sig med et byggefirma som kan forestå hele projektet fra start til slut. Et byggefirma er et firma som opfører bygninger, ofte i privat regi.

Der er mange fordele ved at lade et byggefirma varetage opførelsen af det nye hus. Du slipper blandt andet for selv at skulle bøvle med at få sat tømrere, murere, og andre håndværkere ind på de rigtige tidspunkter. Og vælger du et byggefirma med speciale inden for opførelse af typehuse, kan du have dit nye hus færdigt på under et halvt år. Du kan dog også vælge selv at lede hele projektet, og dermed selv skulle styre slagets gang. Hvis du mener at du er i stand til selv at forestå opførelse af huset, med alt hvad dette indebærer af projektstyring, indhentning af byggetilladelser med videre, kan du spare penge og samtidig få det 100% som du gerne vil have det. Du skal i den anledning være utroligt tjekket når det gælder planlægning. Det er en god idé at have samtlige håndværkere og fagfolk på plads fra starten. Og som det allerførste kridt på vejen mod det nye hus skal du sørge for at få støbt et solidt fundament.

 

Hvad er et fundament?

Et fundament er den del af en bygning som afgrænser denne mod underlaget, altså jordbunden. Man refererer til den del af huset, der stikker under jorden, som fundamentet. Den del af fundamentet, som rager op over jordens overflade, kaldes husets sokkel. Fundamentet til et hus vil som regel være støbt i beton. Et sådant fundament støbes på stedet, og udfærdiges således at det passer med placeringen af de bærende og stabiliserende vægge samt alle elementer til såvel afløb og kloakering som til søjler, skorstene og sågar tagkonstruktion. Det er fundamentets primære opgave at beskytte huset mod indtrængende fugt og kulde fra undergrunden. Og så skal fundamentet fungere som stabilisator, idet det skal bære hele husets vægt.

Få 3 gratis tilbud på et nyt fundament

Hvilke slags fundamenter findes der? 

Huse, som er bygget før 1910, vil ikke altid være forsynet med et dybt fundament. For huse af nyere dato gælder at fundamentet skal stikke mindst halvfems centimeter under jordens overflade. Denne forholdsregel tjener til at forebygge at frosten skruer husets fundament op og dermed forårsager skader på murværk eller øvrige konstruktion. Dette kaldes ”frostfri dybde”. Ældre huse, som ikke har et fundament støbt i beton, vil som oftest have et fundament bestående af det man kalder for syldværk, hvilket blot er sten med mørtel imellem – alternativt brændte mursten. Hvis bære evnen i underlaget var ringe ville man benytte syldstokke, som er en slags forgænger for nutidens spunser. I lighed med moderne pilotering ville stokkene, som oftest bestående af egetræ, bankes ned i jorden indtil et stabilt jordlag kunne nås.

Den dag i dag anvendes pilotering stadig med henblik på at sikre fundamentets stabilitet, i tilfælde af at afstanden til det nærmeste sikre jordlag er mere end tre meter. Ved kortere afstand kan man benytte brøndfundamenter. Her hviler fundamentbjælkerne på cylindre som er boret ned i jordbunden. Til lette bygninger kan et fundament baseret på jordskruer anvendes. Denne type fundament kaldes for et skruefundament, og udføres derved at lange metalskruer bores ned i jorden – en konstruktion du måske kender fra opførelse af terrasse eller udestue. Ved anvendelse af skruefundament undgår man den lange tørretid forbundet med beton fundament, og skruerne kan nemt justeres, skulle jordbunden ændre sig.

Men den mest anvendte metode er altså et beton fundament støbt direkte på jorden. Denne konstruktion giver den mest sikre basis for huset. I forbindelse med støbning af beton fundament er det vigtigt at sikre jordbundsforholdene forud for opførelse af bygningen. Er jordbunden tilstrækkelig stabil, vil et støbt beton fundament også være det.

 

Hvem forestår støbning af fundament i forbindelse med byggeprojektet?

Når en bygning skal opføres, er det således vigtigt at fundamentet er på plads først. Dette vil en entreprenør virksomhed sørge for. En dygtig entreprenør vil altid sørge for at have alle formalia på plads inden han påbegynder støbning af fundament. Det er for eksempel vigtigt at have diverse jordbundsprøver på plads, og have forberedt grunden på denne opgave. Opstår der fejl i forbindelse med støbning af fundament kan det på sigt påvirke hele bygningen.

Derfor er det meget vigtigt at entreprenøren har tjek på sagerne. Støbning af fundament er en omstændelig proces som indeholder mange trin. Det er alfa og omega for byggeriets succes at disse udføres med grundighed og omhu. Og du bør således gøre dig umage med valg af entreprenør i forbindelse med opførelse af nyt hus.

 

Etablering af fundament – trin for trin

Det tager tid at lægge et solidt og stabilt fundament – og det bør man som bygherre belave sig på helt fra starten. Når fundamentet skal støbes skal der gøres et stort stykke forarbejde i forbindelse hermed. Du kan her blive klogere på hvorledes processen foregår.

Undersøgelse og forberedelse af jordbunden
Det er vigtigt at jordbunden er stabil nok til at et fundament kan opføres uden risiko for at dette synker i årenes løb. Derfor vil en entreprenør indledende med en grundig analyse af jordbundsforholdene, og forberede jorden på grunden der hvor fundamentet skal anlægges. Dette arbejde inkluderer også fjernelse af trærødder, gamle kloak anlæg og lignende som måtte komme i vejen for støbning af fundament.

Udgravning til fundament
Når jordbunden er klar til udgravning, vil entreprenøren foretage denne ved hjælp af særligt maskinel. Som nævnt vil der minimum skulle graves ud i en dybde på halvfems centimeter hvis man vil være helt sikker på at frosten ikke kommer til at påvirke fundamentet. Dette er nemlig defineret som frostfri dybde her på vore breddegrader.

Etablering af underlag til fundament
Fundamentet skal ikke støbes på den bare jordbund. Entreprenøren vil sørge for at der foranstaltes et stabilt underlag bestående af grus og sand, som stampes helt fast. Dette lag sikrer fundamentets stabilitet, og udgør underlaget for det såkaldt kapillarbrydende lag, som leder fugten væk fra fundamentet. Oven på dette lag placeres et isolerende lag og en jern armering for ekstra forstærkning, hvorpå de faste VVS og el installationer placeres inden fundamentet støbes.

Støbning af fundament
Endelig kan fundamentet støbes. Til dette formål anvendes varianter af beton alt afhængig af bygningens type. Hele fundamentet skal støbes ad én omgang, da dette giver den bedste mulige holdbarhed og stabilitet. Betonen skal være helt tør før man kan påbegynde den næste etape i byggearbejdet. Du skal således regne med at det samlede tidsforbrug for etablering af beton fundament godt kan tage en måneds tid eller to.

Hvad koster et fundament?
Det er vanskeligt at give et blot nogenlunde præcist overslag når det gælder prisen på støbning af fundament. Denne kan i sagens natur variere utroligt meget i forhold til parametre så som jordbundsforholdene, bygningens størrelse og antallet af installationer. Det er altid en god idé at indhente flere forskellige tilbud på støbning af fundament. Så kan du danne dig et billede af det generelle pris niveau for en sådan opgave, og sammenligne de enkelte tilbud hvad angår såvel pris som service niveau.

Her på siden kan du nemt indhente tre forskellige tilbud på fundament hos tre uafhængige entreprenør- eller funderingsfirmaer. Du skal blot indtaste oplysninger omkring opgavens art – så vil du inden for få hverdage modtage tre uafhængige og selvfølgelig helt uforpligtende tilbud på støbning af beton fundament. 

Få 3 gratis tilbud på et fundament