Få 3 gratis tilbud på Rådgivende ingeniør arbejde


Ikon   Nemt – Indsend din opgave online

Ikon   Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage

Ikon   Gratis – 100 % uforpligtende

Ikon   Firmaer med speciale i Rådgivende ingeniør arbejde i hele landet


Få 3 gratis tilbud på en rådgivende ingeniør

Find tilbud på assistance fra rådgivende ingeniør

Er du som bygherre ansvarlig for opførelsen af en bygning eller etablering af et større anlæg? Så har du brug for dygtige håndværkere og fagfolk, som kan udføre det praktiske arbejde. Et byggeprojekt er ikke nogen lille sag. Derfor vælger de fleste bygherrer at alliere sig med et byggefirma eller en entreprenør. Det er nemlig de færreste lægpersoner som har ekspertisen til at kunne styre et bygge eller anlægs projekt sikkert i mål uden hjælp fra professionelt hold.

Men selv om du finder et velrenommeret entreprenør firma, og selv om du gør dig umage med at kommunikere dine ønsker og præferencer klart og tydeligt, er der stadig meget der kan slå fejl. Derfor er det en god idé at få fat på en person, der kan navigere i tekniske analyser, tilbud og aftaler, og samtidig fungere som både byggeleder og koordinator. På den måde kan du nemlig sikre, at der er styr på sagerne hele vejen igennem. Du vil øge sandsynligheden for at alting går efter planen, og at eventuelle bump på vejen adresseres og håndteres på korrekt vis.

En sådan person finder du i en såkaldt rådgivende ingeniør. I det følgende kan du læse mere om hvordan en rådgivende ingeniør kan hjælpe dig med at styre dit byggeprojekt sikkert i mål.

 

Hvad er en rådgivende ingeniør?

En rådgivende ingeniør er en uddannet ingeniør, som anvender sin ekspert viden til rådgivning og vejledning i forbindelse med bygge og anlægs projekter. Typisk vil en rådgivende ingeniør fungere som konsulent på større projekter, hvor han eller hun bidrager med sin special viden som projektleder eller teknisk rådgiver. En rådgivende ingeniør kan også beskæftige sig med analyser og undersøgelser. Det vil som regel forholde sig sådan, at den rådgivende ingeniørs arbejde er afsluttet når den praktiske del af projektet påbegyndes.

Der findes rådgivende ingeniører inden for flere forskellige felter, idet en rådgivende ingeniør kan have særlige kompetence områder. En rådgivende ingeniør kan således beskæftige sig med alt fra de praktiske aspekter af nybyggeri til energi, klima og miljø. De fleste rådgivende ingeniører er ansat i virksomheder som beskæftiger sig med rådgivning i forbindelse med byggeprojekter og større anlæg. Disse projekter kan finde sted i såvel privat som i offentligt eller erhvervsmæssigt regi. Som oftest vil en bygherre på et sådant projekt alliere sig med en rådgivende ingeniør allerede i projektets tidlige faser, for at sikre bæredygtighed og resiliens i projektet.

 Få 3 gratis tilbud på en rådgivende ingeniør

Hvad laver en rådgivende ingeniør?

En rådgivende ingeniør beskæftiger sig, som nævn oven for, primært med rådgivning af bygherrer og entreprenører i forbindelse med større byggeprojekter. Den rådgivende ingeniør er specialist inden for sit område, og kan tilføre projektet uvurderlig viden, som skal til for at gøre projektet til en succes. Med en rådgivende ingeniør ved hånden er du sikret en professionel fagperson på opgaver så som de indledende undersøgelser af de forhold som omgiver projektet. En rådgivende ingeniør kan rådgive omkring de tekniske aspekter vedrørende dit byggeri samt praktisk vurdering af idéer og visioner.

Du kan få hjælp til projektstyring og planlægning af arbejder. En rådgivende ingeniør vil kunne fungere som bindeled mellem bygherre og underleverandører, og vil kunne styre håndværkere og andre fagpersoner tilknyttet projektet. Hvis man skal koge en rådgivende ingeniørs opgaver ned i punktform, vil det tage sig nogenlunde således ud:

Udførelse af teknisk analyse og matematiske eller statistiske beregninger i forbindelse med byggeri og konstruktion

Forhandling med kunder og underleverandører

Koordinering af arbejdsgange samt projektstyring

Udfærdigelse af rapport og debriefings

Eftersyn af ejendomme

Udarbejdelse af tilstandsrapporter

Udfærdigelse af vedligeholdelsesplaner

Diverse beregninger

 

En rådgivende ingeniør vil altid være uvildig. Det betyder at den rådgivende ingeniør ikke har nogen tilknytning til hverken kunde eller diverse underleverandører, og dermed ingen særlig interesse når det handler om valg af materialer og lignende. Med en rådgivende ingeniør får du således en uafhængig rådgiver, som kan hjælpe dig med at virkeliggøre dine visioner om byggeri eller anlæg. Du er rigtig godt hjulpet med en rådgivende ingeniør som har sit speciale inden for netop din type projekt.

 

Hvornår har jeg behov for hjælp fra en rådgivende ingeniør?

Det er en rigtig god idé at få professionel assistance til planlægning og implementering af et byggeprojekt – især hvis dette er af et vist omfang og kompleksitet. Som bygherre er du ikke nødvendigvis kvalificeret til at kunne vurdere den forventede arbejdsindsats, den korrekte pris, og selvfølgelig alle de tekniske forhold der omgiver projektet. Og der for er det smart at få en dygtig fagperson på banen, som har ekspertise inden for netop dette felt.

Du bør tage kontakt til en rådgivende ingeniør før projektet påbegyndes. En rådgivende ingeniør forestår nemlig alt det forudgående arbejde som er nødvendigt for at projektet skal køre efter planen, og afrundes med succes. Du kan med stor fordel lade din rådgivende ingeniør varetage indhentning og vurdering af tilbud fra diverse håndværkere og entreprenører. En rådgivende ingeniør har nemlig de uddannelses- og erfaringsmæssige forudsætninger der skal til for at kunne foretage en solid vurdering af disse tilbud.

Når du lader en rådgivende ingeniør hjælpe dig med at få dit byggeprojekt stablet på benene, kan du være sikker på at der bliver lagt et fornuftigt og bæredygtigt fundament. Dette er en absolut nødvendighed hvis projektet skal lykkes, og byggeriet skal kunne stå i mange år fremover. Alt i alt er pengene til en rådgivende ingeniør rigtig godt givet ud – i hvert fald hvis du ønsker tryghed og sikkerhed når det gælder de aftaler, der går forud for dit byggeprojekt. Du får tryghed og sikkerhed igennem hele processen, når du lader en rådgivende ingeniør fungere som byggeleder. Og du er samtidig garanteret at det er en kompetent fagperson som forestår vurderingen af de forhold der kunne påvirke byggeriet.

 

Hvad koster en rådgivende ingeniør?

Det er faktisk ikke muligt at svare på det i overskriften stillede spørgsmål. Prisen på hjælp fra en rådgivende ingeniør kan svinge utroligt meget fra firma til firma. Samtidig skal du regne med at den samlede pris i høj grad vil afhænge af hvilke opgaver den rådgivende ingeniør skal løse samt projektets type og omfang. Du bør derfor altid have en klar idé om hvilke opgaver du forventer at den rådgivende ingeniør skal påtage sig i forbindelse med dit byggeprojekt.

Når du skal indgå en aftale med en rådgivende ingeniør, bør du derfor have en plan parat. Du bør også gøre dig klart hvilke dele af arbejdet den rådgivende ingeniør skal forestå, samt hvor omfattende hans eller hendes ansvar skal være. Du og den rådgivende ingeniør skal fra starten være enige om hvilke typer rådgivning der skal indgå i aftalen, og hvad rådgivningen dækker over. På den måde bliver det lettere for ingeniøren eller det rådgivende ingeniør firma at udarbejde et tilbud indeholdende et retvisende pris overslag. Endelig er det vigtigt at I er i øjenhøjde hvad angår økonomi, forsikring og due diligence. I det øjeblik der foreligger en klar og utvetydig aftale, vil projektet have de stærkeste forudsætninger for at kunne lykkes.

 

Vælg den rette ingeniør fra starten

Du bør se dig godt for når du leder efter de fagfolk som skal hjælpe dig med at gøre din byggedrøm til virkelighed. Dette gælder for såvel håndværkere som entreprenører og øvrige eksperter – for eksempel din rådgivende ingeniør. På de enkelte ingeniør firmaers hjemmesider vil du kunne læse mere om virksomhedens ekspertise, kompetence og erfaring. Hjemmesiden vil kunne give dig et fornuftigt overblik, og hjælpe dig til at finde netop den ingeniør som er den rette for dig.

 

Få de bedste tilbud på rådgivende ingeniør hjælp

Du bør altid udse dig mindst tre rådgivende ingeniører, når du er på jagt efter en sådan. Det er smart at indhente mere end ét tilbud på din opgave. Så får du nemlig et fornuftigt sammenligningsgrundlag, og bliver samtidig klogere på de forskellige firmaers ydelser og services. Her på siden vil du hurtigt kunne indhente tre tilbud på hjælp fra rådgivende ingeniører. Du udfylder blot formularen med dine oplysninger samt information omkring opgavens størrelse, type og omfang. Så vil tre uafhængige rådgivende ingeniør firmaer inden for få dage vende tilbage med hvert deres tilbud.

 Få 3 gratis tilbud på en rådgivende ingeniør